Blog van Ron de Haas: Laat huurders niet in de steek!

​Woningcorporatie Vestia zit al jaren in grote financiële problemen. Ze wil nu haar huurwoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel verkopen. Het gaat hier om ruim 2.500, grotendeels sociale, huurwoningen die al jaren beperkt zijn onderhouden. Ook is er niet of nauwelijks geïnvesteerd in duurzaamheidsvoorzieningen, zoals isolatie. Tegelijkertijd zijn de huren de afgelopen jaren veel harder gestegen dan in de rest van de regio.


Deze woningen moeten behouden blijven voor mensen met een laag inkomen. Als woningcorporaties deze niet overnemen, dreigen ze in handen te komen van commerciële beleggers en dan zullen de huren naar verwachting nog harder stijgen. Of nog erger: dan worden ze bij leegkomen verkocht. Het risico is echt aanwezig, dat er dan over pakweg 10 jaar geen of veel minder sociale huurwoningen meer zijn in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is geen doemdenken, maar een reëel gevaar.

DIT MAG DUS NIET GEBEUREN! Mozaïek Wonen wil huurders (en toekomstige woningzoekenden) in de regio niet in de steek laten. Wij bekijken nu met twee collega-corporaties of we kunnen helpen woningen over te nemen. Echter: onze financiële mogelijkheden zijn beperkt en we willen niet dat de aankoop ten koste gaat van de belangen van andere woningzoekenden en huurders in onze regio. De (landelijke) politiek moet ook haar verantwoordelijkheid nemen en dat geldt ook voor andere corporaties in ons land. Die geven echter tot op heden niet thuis en daar maken we ons kwaad over. Het mag niet zo zijn dat huurders de dupe worden, omdat anderen wegkijken!


Ron de Haas

directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl