Blog van Ron de Haas: Meer geld, meer woningen, zo simpel is dat!

Hoewel er in 2021 naar verwachting zo’n € 66 miljoen aan huurinkomsten binnenkomt bij Mozaïek Wonen, is dit niet genoeg. We moeten in 2021 nog € 31 miljoen extra lenen bij de bank. Dit heeft vooral te maken met onze nieuwbouwopgave, er staan circa 850 nieuwbouwwoningen voor oplevering gepland in de jaren 2021 t/m 2025. Maar aan nog meer lenen zit de komende jaren een grens. 

Het is natuurlijk mooi dat er zoveel nieuwbouw gerealiseerd kan worden, maar het is bij lange na niet genoeg. Er is veel vraag naar een sociale huurwoning. Door ‘gewone’ woningzoekenden, maar ook bijzondere doelgroepen zoals urgenten, statushouders, daklozen, etc. Dit zet veel druk op de sociale huurmarkt en discussies over wie voorrang krijgt.
Wij hebben dus meer geld nodig. Als de nieuwe regering dit jaar de verhuurdersheffing afschaft, scheelt dat ons jaarlijks ruim € 9 miljoen. Dat zou een geweldige opsteker zijn voor alle woningzoekenden in de komende jaren!


Ron de Haas

directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl