Blog Ron de Haas: Op de wind van gisteren kunnen we niet varen

Ons jaarverslag 2016 is verschenen en staat op onze website. Wij kijken met tevredenheid terug op de vorig jaar door ons geleverde prestaties. Alleen, wat in 2016 goed en belangrijk was, hoeft dat niet te zijn voor dit jaar en komende jaren.

We zitten midden in 2017 en als Mozaïek Wonen ervaren we een uitdagende dynamiek binnen en buiten onze organisatie. Huurders, huurdersorganisaties, gemeenten, regering etc. vragen -soms indringend- veel van ons. Om maar wat te noemen: huurmatiging; meer isolatie; plaatsing zonnepanelen; gasloos wonen; meer nieuwbouw; andere woonconcepten; nog betere dienstverlening; meer aandacht voor leefbaarheid in onze complexen enz. enz. Op allerlei gebieden zijn er wensen om één of meer tandjes bij te zetten. Een gezonde ambitie die ook bij ons past als maatschappelijke organisatie. Onze drijfveer is juist om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze huurders en geluiden uit de samenleving.

Kortom er zijn veel nieuwe uitdagingen waaruit we de komende maanden realistische keuzes maken in wat wel en niet kan, ook gelet op onze portemonnee. We zullen heldere verwachtingen scheppen. Belangrijk uitgangspunt is, bij het realiseren van ons nieuwe beleid, om daarbij zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met partnerorganisaties, maar vooral ook met onze huurders. We zien veel mogelijkheden en zijn volop met de toekomst bezig. U gaat daar meer van horen en merken. Af en toe terugblikken, zoals in een jaarverslag, is goed vanuit onze verantwoordingsplicht. Niet te lang, want op de wind van gisteren kunnen we vandaag en morgen niet varen!

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl