Blog van Ron de Haas: Prettig wonen in uw buurt is geen vanzelfsprekendheid!

​Begin deze maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de resultaten van een onderzoek over de beleving van bewoners over hun woning en woonomgeving. Wat bleek? De meeste mensen vinden de woonomgeving nog belangrijker dan hun woning, als het gaat om tevredenheid. Je verbonden voelen met de buurt waar je woont, is essentieel om fijn te kunnen wonen. Op zich niet echt veel nieuws, was mijn eerste gedachte. Alleen weten we allemaal dat dit niet vanzelfsprekend is.

Elkaar als buren helpen als het nodig is - bijvoorbeeld door de vuilniszak weg te brengen of een boodschap te doen bij ziekte - je eigen tuin een beetje (laten) onderhouden, geen rommel laten slingeren; het zijn voorbeelden die een kleine moeite zijn. Toch hoor ik (te) vaak van onze huurders dat het hier aan ontbreekt in hun straat of wooncomplex.

De eerste verantwoordelijkheid om prettig met elkaar in een woningblok of buurt te wonen, ligt bij de bewoners zelf. Als Mozaïek Wonen willen wij daar ook graag een bijdrage aan leveren. Dit doen we door bewoners te stimuleren om de buurtbinding te versterken en hen daarbij te ondersteunen.  

In 2018 wensen wij van harte dat nog meer huurders – en indien gewenst samen met ons – initiatieven nemen in hun buurt om de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Heeft u daar zelf ideeën over, dan horen onze medewerkers sociaal beheer dit graag. Met elkaar kunnen we veel bereiken. Wilt u hierover persoonlijk met mij in gesprek, dan ga ik graag op uw uitnodiging in. U kunt zich melden o.a. via onderstaand emailadres.

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl