Blog van Ron de Haas: Provinciale verkiezingen; meer aandacht nodig voor goed wonen

Op 20 maart 2019 zijn er provinciale verkiezingen. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen is wonen één van de belangrijkste thema’s. Terecht, er is ook nog wel wat aan de hand in onze dichtbevolkte provincie: stijgende koopprijzen, te weinig nieuwbouw, langere wachttijden voor sociale huurwoningen, onvoldoende middeldure huurwoningen etc. Gemeenten en woningcorporaties zien deze problemen al langere tijd. Steeds meer wordt duidelijk dat een echte landelijke woonvisie en aanpak ontbreekt.

De provincie Zuid-Holland wil hier – zo blijkt uit de meeste verkiezingsprogramma’s – een belangrijke rol in vervullen. Dan moet ze de komende tijd wel nadrukkelijker kleur bekennen en zich laten leiden door problemen die spelen. Het gaat dan in ieder geval over vraagstukken rondom het woningbezit van Vestia (o.a. in gemeente Zuidplas), voldoende bouwlocaties, helderheid over de energietransitie, voorkomen van bodemdaling en leefbaarheid in wijken. Gemeenten en corporaties maken herhaaldelijk duidelijk wat er aan schort en wat nodig is.

Het wordt tijd dat er echt wordt doorgepakt. Dus provincie Zuid-Holland: beken kleur, daar hebben alle kiezers recht op!


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl