Blog van Ron de Haas: Regeerakkoord vraagt veel, maar biedt weinig

​Het heeft even geduurd, maar er is weer een nieuwe regering. Wat mij interesseert is of het nieuwe kabinet goed beleid gaat voeren voor corporaties en onze huurders. Het beleid van het vorige kabinet maakte helder wat de taken zijn voor corporaties, maar heeft helaas ook nogal wat (financieel) nadelige gevolgen gehad voor zowel woningcorporaties als voor onze huurders. 

Het nieuwe kabinet heeft terecht hoge ambities met betrekking tot duurzaam bouwen (meer isolatie, alternatieve energievoorzieningen en stoppen met gasaansluitingen). Als corporatie ondersteunen we dit van harte. Wel is de (financiële) ondersteuning voor corporaties om dit goed op te kunnen pakken écht teleurstellend te noemen. Een bijdrage aan de sector van € 25 miljoen in 2018 en oplopend naar € 100 miljoen in 2021 is in dat jaar een bedrag van slechts € 40,- per sociale huurwoning. Dat is niet of nauwelijks stimulerend te noemen en kunnen we dus gewoon symboolpolitiek noemen. Het nieuwe kabinet stelt verder dat verduurzaming alleen slaagt als overheden, corporaties en bedrijven op dit gebied nauw gaan samenwerken. Dat is inderdaad een 'must' en een heuse uitdaging, die we van harte onderschrijven. Ongunstig is in het regeerakkoord de aankondiging dat corporaties fors meer vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Dit terwijl het bedrijfsleven juist ontzien wordt en een lastenvermindering krijgt. Absurd eigenlijk dat corporaties al jarenlang als maatschappelijke organisatie voor deze belasting worden aangeslagen. De rol en betekenis van ons werk wordt hiermee helaas toch nog steeds onderschat in Den Haag.

De gevolgen van het regeerakkoord voor individuele huurders zijn in het regeerakkoord lastiger te beoordelen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de koopkracht; terwijl de btw op de dagelijkse boodschappen wordt verhoogd. De woningbouwproductie wordt aangejaagd, maar vooral gericht op vrije sector huurwoningen en koopwoningen, dat - naar men aanneemt - o.a. de verhuisbewegingen vanuit sociale huurwoningen zal bevorderen. De huurtoeslagregels worden weliswaar vereenvoudigd, maar uiteindelijk is het ook de bedoeling dat er minder huurtoeslag wordt uitgekeerd. Een echte verbetering voor onze huurders zie ik dus helaas (nog) niet.

Kortom het regeerakkoord geeft nog niet zo heel veel inspiratie. Dit neemt niet weg dat we als Mozaïek Wonen ons vooral op basis van eigen kracht en lokale wensen laten leiden in onze opgaven. Ik hoop dat de nieuwe minister die over wonen gaat, Kasja Ollongren, hier oog voor heeft. Dus dat ze in de uitwerking van het beleid de maatschappelijke belangen van woningcorporaties en de omstandigheden van onze huurders serieus neemt en zich daarvoor als een betrokken bewindsvrouw voor inzet. Er liggen nog genoeg kansen voor haar!

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl