Blog van Ron de Haas: Samen prettig wonen

Samen prettig wonen

De laatste jaren verhuizen mensen - vanuit bijvoorbeeld de opvang van het Leger des Heils - naar een zelfstandige sociale huurwoning. Maar ook cliënten van zorgorganisaties als Kwintes, Eleos, Gemiva en andere organisaties krijgen een zelfstandige woning toegewezen. Meestal krijgen deze nieuwe huurders woonbegeleiding van de organisatie waar ze vandaan komen.

Het is mooi om te zien hoe deze huurders een eigen leven kunnen gaan opbouwen in hun eigen woning. Recent is in opdracht van de gemeente Gouda onderzocht hoe deze mensen het ‘gewoon thuis’ wonen in de wijk zelf ervaren. De conclusie uit dit onderzoek is dat ze over het algemeen blij zijn met de kans die ze hebben gekregen om zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Als Mozaïek Wonen werken we met plezier mee aan deze ontwikkeling. Dit sluit aan bij onze doelstelling: Wij bieden een thuis aan mensen met een smalle beurs door goede en betaalbare huisvesting én bijzondere aandacht en zorg voor degenen die dat nodig hebben. Toch maak ik een kanttekening. Het gaat er ook om dat deze huurders, die het zelfstandig wonen nog (deels) moeten leren, prettig samen wonen met de omwonenden. Dit is helaas niet onderzocht. Wij ervaren dat de woonbegeleiding door de zorgorganisaties van hun cliënten in de wijk soms beter kan. Voor ons aanleiding om met deze zorgorganisaties in gesprek te gaan en nog concretere afspraken te maken over hun begeleiding. Wat ons betreft moeten er wat puntjes op de i gezet worden bij deze mooie ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor onze huurders in Gouda, maar ook voor die in Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht

Als samenleving mogen we trots zijn dat we zo samen kunnen wonen en mijn wens is dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl