Blog van Ron de Haas: Schaf de verhuurdersheffing af!

​Nergens in Europa zijn er zoveel sociale huurwoningen. Mooie, goed onderhouden woningen, verspreid liggend in wijken. Nederland wordt hiervoor internationaal geroemd en mag daar trots op zijn.  Wij laten mensen met een lager inkomen of mensen die extra zorg nodig hebben goed wonen. Dat is geen gunst naar huurders toe, maar gewoon omdat we – als maatschappij - dit tot op heden met zijn allen belangrijk en rechtvaardig vinden.

Maar wat heeft de regering een paar jaar geleden gedaan? Ze hebben gewoon een nieuwe belasting verzonnen om heel veel extra geld binnen te halen; de zogenaamde verhuurdersheffing! Die moeten de corporaties in Nederland betalen. Mozaïek Wonen betaalt dit jaar notabene 5,6 miljoen euro en volgend jaar al 6,4 miljoen aan Den Haag. Dat is bijna twee maandhuren per woning. Ontzettend veel geld, waar Mozaïek Wonen andere belangrijke dingen mee zou kunnen doen (bijvoorbeeld per jaar 40 extra betaalbare huurwoningen bouwen of honderden bestaande woningen extra isoleren of huren nog meer matigen dan we nu al doen en soms zelfs afzien van huurverhogingen). 

Het wordt in Den Haag niet zo gezegd, maar het is gewoon een platte huurdersbelasting! De mensen met een laag inkomen zijn de dupe en worden achtergesteld ten opzichte van eigenaren van woningen. Ze moeten de verhuurdersheffing namelijk helaas grotendeels via extra huurverhogingen opbrengen. Dit is een grote aanslag op de kleine portemonnee. De financiële mogelijkheden van Mozaïek Wonen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten, zijn echter door de verhuurdersheffing beperkt. De minister wil doorgaan met deze verhuurdersheffing; zelfs een nog hogere heffing is niet uitgesloten. Als Mozaïek Wonen blijven wij grote bezwaren houden tegen deze oneerlijke belasting.

Wij vinden het echt onredelijk dat de huurders extra belast worden en dat corporaties zoveel nuttige activiteiten noodgedwongen achterwege moeten laten. Gelukkig blijkt dit inmiddels ook uit recent wetenschappelijk onderzoek. Wordt het daarom niet eens tijd dat we weer rechtvaardig kijken naar de woonlasten van huurders. Als we in de toekomst ook nog trots willen zijn op ons sociale huurstelsel, moet er wel wat gaan veranderen in dit land. Gemeenten krijgen dit gelukkig in de gaten, nu de landelijke politiek nog!

Ron de Haas
directeur-bestuurder