Blog van Ron de Haas: Voldoende sociale woningen; een kwestie van beschaving!

​Zorgen voor voldoende sociale huurwoningen is een belangrijke doelstelling van Mozaïek Wonen. Op dit moment blijkt dat voor sommige groepen huurders, vooral jongeren, het lastig is om een sociale huurwoningen te bemachtigen. Ik verwacht dat dit de komende jaren een toenemend knelpunt wordt. Er komen naar verwachting namelijk steeds minder sociale huurwoningen leeg. Ouderen blijven langer zelfstandig in hun huidige huurwoning wonen, want verhuizen naar een verzorgingshuis is sinds 2015 immers bijna niet meer mogelijk. Verder zien we dat mensen die tijdelijk opgevangen zijn in een maatschappelijke instelling gestimuleerd worden weer zo snel  mogelijk zelfstandig te gaan huren. En niet in de laatste plaats leidt de komst van (vaak alleenstaande) asielzoekers , als die een verblijfsvergunning krijgen, tot extra vraag naar onze leeggekomen sociale huurwoningen. Kortom iedereen kan uittellen dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn binnen afzienbare tijd.

Als Mozaïek Wonen zijn we daarom in gesprek gegaan met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda om meer bouwlocaties beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft hier snel en adequaat op gereageerd en er zijn afspraken gemaakt voor de bouw van 175 nieuwe sociale huurwoningen in de komende jaren in Bodegraven. De wijze waarop deze gemeente dit knelpunt heeft opgepakt, verdient alle waardering. Met de gemeente Gouda zijn we nog in gesprek hierover. Het is in deze gemeente een lastig  vraagstuk; er spelen veel belangen. Maar naar mijn mening moet het toch mogelijk zijn om het percentage betaalbare huurwoningen in de nieuwbouwwijk Westergouwe, dat nu slechts 10% bedraagt, wat te verhogen. Het zorgen voor voldoende huisvesting voor mensen die het vaak toch al moeilijk hebben om ’de eindjes aan elkaar te knopen’ is toch het minste wat we als samenleving kunnen doen. Voor mij niet meer en niet minder dan een kwestie van beschaving!

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen