Blog van Ron de Haas: Vroeger was het leuker in mijn buurt!

Ik spreek regelmatig huurders als ik hen bezoek in hun woning. Dan vraag ik wat ze vinden van hun buurt. Wat mij opvalt is, dat er dan nogal eens gemopperd wordt. Mij wordt verteld dat het vroeger veel leuker was; er was meer contact met buren enz. U kent ongetwijfeld ook die verhalen en misschien vertelt u ze zelf ook wel. Natuurlijk is onze samenleving een andere dan pakweg 25 jaar geleden. In sommige wijken wonen veel meer ouderen en daar komen juist nu weer jonge gezinnen te wonen. Vaak werken beide partners en zijn ze weinig thuis. Er komen ook steeds meer mensen uit andere culturen in hun wijk of complex wonen. Sommige huurders hebben daar moeite mee.

Vorig jaar hielden we een uitgebreide enquête onder onze huurders. Wat opviel was dat maar een kleine groep huurders aangeeft actief betrokken te willen zijn in hun buurt. Ik zou dit graag anders zien. Als we het leuker willen maken in een buurt, dan zullen veel meer bewoners hiervoor hun best moeten doen.

Gelukkig zie ik ook andere voorbeelden. Eén er van is de heer Frits de Moree in het woningcomplex Akkerborch in Gouda. Ruim 40 jaar is hij lid geweest van een bewonerscommissie en heel veel jaren was hij flatconciërge. Een actieve man, die zich inzette voor een prettige woonomgeving. U leest meer over hem in de Krant van Mozaïek. Wat mij betreft is hij een voorbeeld voor nieuwe generaties die hun woningomgeving een warm hart willen toe dragen.

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl