Blog van Ron de Haas: Waarom huurverhoging; er wordt toch winst gemaakt?

Kort geleden kwam de Woonbond met het bericht dat de woningcorporaties de huren wel met 10% kunnen verlagen, omdat ze enorme winsten maken. Tja, dit soort berichten duiken met enige regelmaat op. Ze roepen begrijpelijkerwijs vragen op bij onze huurders. Maakt Mozaïek Wonen winst? Wanneer alleen gekeken wordt naar onze jaarlijkse resultatenrekening zou je dat kunnen gaan denken. Maar van winst in de zin dat we geld overhouden is geen sprake. Dat vraagt om een nadere toelichting.

Mozaïek Wonen ontving in 2017 een bedrag van ruim € 61 miljoen aan huurinkomsten. Dit is de huur van woningen die we verhuren voor een maatschappelijke prijs. Deze ligt grofweg 25% lager dan bij vergelijkbare woningen op de vrije markt. Na aftrek van kosten voor onder andere woningonderhoud, rente en belastingen bleef er € 12 miljoen over. Mozaïek Wonen investeert dat bedrag in nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid. Het positieve resultaat wordt dus direct weer omgezet in investeringen. Het jaarlijkse positieve financiële resultaat is daarvoor zelfs soms niet genoeg. En dat zal zeker voor de komende jaren gelden - voor de in dat jaar gerealiseerde nieuwbouw- en duurzaamheidsopgaven. We moeten dan geld lenen bij de bank. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat nu en in de toekomst onze woningvoorraad van bijna 10.000 woningen in stand blijft en beschikbaar voor hen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning.

Dat betekent ook dat we de huren op 1 juli 2018 verhogen. We doen dit slechts beperkt, namelijk gemiddeld inflatievolgend voor de grote groep huurders met een laag inkomen. We streven ernaar ook de komende jaren de huren op deze wijze slechts gematigd te laten stijgen voor onze huurders met een kleine portemonnee. Alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 41.056,- zal – binnen het wettelijke kader – een hogere huur worden gevraagd. Onze duurzaamheidsinvestering leveren daarnaast voor iedere huurder een voordeel op in de maandelijkse woonlasten. Door onder andere isolatie hebben de woningen minder energie nodig.

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl