Blog van Ron de Haas: We kunnen niet meer wegkijken!

Laat ik maar met de deur in huis vallen. We kunnen niet meer wegkijken bij alle milieuproblemen die er spelen. Zeker na de grote Klimaatconferentie in Parijs in 2015 zien we gelukkig dan ook steeds meer initiatieven om zuiniger om te gaan met onze planeet. Ook in Nederland is dit zichtbaar. Afvalscheiding wordt steeds verder doorgevoerd; het aantal zonnepanelen op daken neemt toe; grote windmolenparken worden voorbereid en de eerste energie neutrale woningen zijn gerealiseerd. Sinds kort weten we ook dat in de toekomst aardgas geen gemeengoed meer is voor verwarming van onze huizen. Voorzichtig wordt lokaal nu ook gesproken over de eerste gasloze woningen bij nieuwbouw. Deze trend zet door, daar ben ik zeker van!

Als Mozaïek Wonen hebben we bij dit vraagstuk ook een grote verantwoordelijkheid. We investeren jaarlijks al fors in duurzaamheidsmaatregelen in onze – veelal bestaande – woningen. Maar we ontkomen er niet aan om daar nog een schep boven op te doen. Dit jaar zullen wij ons hier nader over beraden en na afwegingen scherpe en nieuwe keuzes maken. Dit in relatie tot investeren in nieuwbouw en onderhoud, alsmede huurmatiging. Zaken die ook spelen en voor onze huurders erg belangrijk zijn.

‘Verbeter de wereld en begin bij uzelf’ is een bekende slogan uit een nog niet zover verleden. Die geldt nog steeds. Wat doet u aan beperken van de milieuproblematiek en zou u nog meer kunnen doen? Vragen die iedereen zichzelf ook regelmatig hoort te stellen. Nieuw is dat wij sinds kort werken met energiecoaches. Zij komen op afroep bij onze huurders aan huis vertellen waarop zij energie kunnen besparen. Vaak is er meer mogelijk dan dat u op dit moment denkt. Als u er wat moeite voor doet, ontdekt u nieuwe mogelijkheden. Niet altijd, maar vaak levert dat ook nog geld op!  

 Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen