Blog van Ron de Haas: We poetsen geen stuivers!

​Onlangs haalde minister Blok van Wonen hard uit naar de corporaties in Nederland. Ze zijn gierig; zitten hun stuivers te poetsen en lijden aan het Dagobert Duckcomplex. Kortom ze ‘zitten’ op hun geld en investeren onvoldoende. Als ze het geld niet hebben, moeten corporaties volgens hem vooral gaan lenen, want de rente is momenteel erg laag. Deze opmerkingen zijn volledig misplaatst en waarschijnlijk ingegeven vanuit een profileringsdrang richting Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Wat is de realiteit. Laat ik me beperken tot Mozaïek Wonen. De minister haalt jaarlijks via de verhuurdersheffing circa € 6 miljoen euro weg, dat opgebracht wordt door de huurders; dat geld kan dus niet meer ingezet worden om te investeren. Dan maar weer € 6 miljoen lenen, waarbij de huurders uiteindelijk weer opdraaien voor rente en aflossing? Dat is toch onbestaanbaar uit de mond van een minister te horen. Eerst geld weghalen en dan leuk zeggen; dan leen je toch bij. Welke bestuurder of politicus kan op die manier op begrip rekenen.

Als Mozaïek Wonen hebben we de jaarlijkse inkomsten en uitgaven goed in balans. We hebben écht geen vette spaarrekening. Met het positieve financiële resultaat uit onze jaarlijkse exploitatie investeren we o.a. in nieuwbouw en duurzaamheidsmaatregelen zonder dat we moeten bijlenen. Daarnaast streven we naar het betaalbaar houden van onze woningen. We hebben reeds een forse leningenportefeuille (ruim € 330 miljoen) en vinden het niet verantwoord deze nog fors te verhogen. Dit jaar en komende jaren staan diverse nieuwbouwprojecten gepland in zowel Bodegraven, Gouda als Moordrecht. Het gaat in totaal om circa 450 woningen tot en met 2021. Ook blijven we fors extra investeren in isolerende maatregelen en groot onderhoud. Plannen die veelal in nauwe samenspraak met gemeenten en huurdersorganisaties worden gemaakt. Lokaal wordt dus bepaald wat goed en verantwoord is. Het zou bestuurders in Den Haag sieren deze lokale samenwerkingen en afspraken meer te respecteren.


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen