Blog Ron de Haas: Wij zijn écht geen commercieel bedrijf!

​Vanuit de commerciële vastgoedsector – en soms ook vanuit de overheid – wordt vaak gezegd dat een woningcorporatie veel meer als een commercieel bedrijf zou moeten functioneren. Een enkele keer suggereert een huurder dat ook. Ik kan me over deze opvatting opwinden en wel om verschillende redenen. Een corporatie is geen NV of BV, maar meestal een stichting, zoals Mozaïek Wonen, en soms een vereniging. En dat is niet zonder reden.

We hebben geen winstoogmerk. We verdelen geen winst onder aandeelhouders. Het geld dat wij ontvangen, investeren wij direct weer in ons huizenbezit of aflossingen van leningen. Elke euro die binnenkomt, wordt weer maatschappelijk verantwoord besteed.
Als Mozaïek Wonen hebben wij geen klanten. Wij kennen alleen huurders en woningzoekenden, merendeels met een laag inkomen. Als je klant bent, dan heb je vrije keus uit leveranciers. Een huurder die is aangewezen op een sociale huurwoning kan nauwelijks kiezen. Vaak zijn er slechts één of twee woningcorporaties actief in een dorp of stad en het aanbod van vrijkomende woningen is bovendien maar zeer beperkt. Je kunt niet echt van een keuze spreken, vind ik.
En dan het belangrijkste. Een commercieel bedrijf hanteert commerciële prijzen; corporaties doen daarentegen een forse afslag op de reële huurprijs. Deze verlaagde huurprijs noemen we niet voor niets sociale huur. De meeste commerciële verhuurders zijn niet of nauwelijks in staat om een doorsnee woning te verhuren voor een huur van onder de € 900,- per maand; corporaties verhuren vrijwel alle woningen onder de wettelijke grens van € 710,- per maand en heel vaak nog fors lager.

En wat nog het vaakst wordt gezegd is dat corporaties te veel medewerkers hebben en daardoor een dure organisatie zijn. Corporaties hebben inderdaad vaak hogere bedrijfslasten, maar is deze vergelijking wel eerlijk? Corporaties doen ook veel meer dan alleen woningen verhuren. We hebben veel meer aandacht voor sociaal beheer, leefbaarheid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Omdat we dat nodig vinden en omdat dat van ons wordt gevraagd. Dat vraagt meer inzet en dus meer personeel. Voorwaarde daarbij is wel dat een corporatie z’n bedrijfsvoering efficiënt en effectief inricht en inzet. Laten we daar dan het gesprek over voeren, dat lijkt me veel zinvoller. Bij Mozaïek Wonen krijgt dit regelmatig aandacht en leidt dit tot bijstellingen.

Wat mij betreft houden we op corporaties voor te houden dat ze als een commercieel bedrijf moeten opereren! Dat was in de afgelopen 100 jaar geleden niet zo. Dat is nu niet aan de orde en ook in de nabije toekomst niet!


Ron de Haas
directeur-bestuurder