Nieuwsberichten (archief)

 

 

Website Startersleningen voor koopwoningen aanvragen kan weerhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/startersleningen-voor-koopwoningen-aanvragen-kan-weerWebsite Startersleningen voor koopwoningen aanvragen kan weer<p>​<strong>De Goudse startersleningen zijn succesvol: de afgelopen jaren hebben bijna 100 huishoudens hierdoor hun eerste koopwoning kunnen kopen. De gemeenteraad heeft nu extra geld beschikbaar gesteld zodat er weer nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Om te zorgen dat er ook meer sociale huurwoningen vrijkomen zijn de voorwaarden aangescherpt. </strong></p><p>Startersleningen zijn leningen tegen gunstige voorwaarden zodat starters hun eerste huis kunnen kopen. De voorwaarden voor een lening zijn onder andere: aanvragers moeten tussen de 18 en 34 jaar zijn, het maximum leenbedrag is € 25.000, de koopwoning mag maximaal € 189.000 kosten en de aanvrager moet een sociale huurwoning in Gouda achterlaten. De volledige voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op <a href="http://www.gouda.nl/starterslening" target="_blank">www.gouda.nl/starterslening</a>.</p><p><strong>Veranderende woningmarkt</strong><br>De woningmarkt is flink veranderd sinds de gemeente in 2013 begon met de starterslening. Toen was er weinig doorstroming. Veel mensen konden geen ander huis kopen, omdat zij hun eigen woning niet verkocht kregen. Nu is er weer beweging op de woningmarkt. Dat is ook de reden dat de gemeente de leningen nu ook gebruikt om meer sociale huurwoningen beschikbaar te maken. Zo krijgen starters hulp op de koopwoningmarkt en komen gelijktijdig meer sociale huurwoningen beschikbaar. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen direct en indirect profiteren van de startersleningen.</p><p><strong></strong> </p>2018-02-01T23:00:00Z
Website Open huis Kloostervestehttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/open-huis-kloostervesteWebsite Open huis Kloosterveste<p>De transformatie van het voormalige stadskantoor tot 53 sociale huurappartementen aan de Agnietenstraat in Gouda verloopt voorspoedig. De verwachting is dat het eind februari 2018 klaar is. </p><p>Mozaïek Wonen wil nu graag het mooie resultaat laten zien. Daarom nodigen we u van harte uit voor het open huis. Kloosterveste is de naam van het gebouw.  </p><p>Het open huis vindt plaats op <strong>donderdag 25  januari 2018 van 15.00 tot 18.00 uur.</strong></p><p>Locatie is Kloosterveste, Agnietenstraat 24 in Gouda, de toegang tot het gebouw bevindt zich bij de hoofdingang aan de Agnietenstraat.</p><p>Wij ontmoeten u graag op 25 januari!</p><p>Alle appartementen zijn inmiddels toegewezen aan huurders.<img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Agnietenstraat/Agnietenstraat%201.PNG" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /></p>2018-01-14T23:00:00Z
Website Aanmelden voor online huurderspanelhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/aanmelden-voor-online-huurderspanelWebsite Aanmelden voor online huurderspanel<p>​Mozaïek Wonen vindt het belangrijk om te zorgen voor voldoende betaalbare duurzame sociale huurwoningen en wil haar dienstverlening blijven verbeteren zodat u prettig woont in uw woning en woonomgeving. Daarom hoort Mozaïek Wonen graag de mening van haar huurders bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het KWH zet iedere maand vragenlijsten voor ons uit, waarin onze dienstverlening gemeten wordt. Graag willen we ook over andere onderwerpen uw mening weten, zoals bijvoorbeeld over uw woning, uw woonomgeving en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ons woningaanbod.</p><p><strong>Panelleden gevraagd</strong><br>Wij willen u daarom vragen of u deel wilt nemen aan ons online huurderspanel. Als u zich aanmeldt als lid van het panel, krijgt u een aantal keer per jaar (maximaal vier keer per jaar) een e-mail met daarin een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst. U kunt dan zelf kiezen of u mee wilt doen. Uiteraard is uw anonimiteit in het onderzoek gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die u geeft. Ook kunt u altijd aangeven dat u wilt stoppen als panellid. </p><p>De resultaten van ieder onderzoek  worden gepubliceerd op de website. Als u met ons mee wilt denken kunt u dit door middel van onderstaande link aangeven. U kunt dan ook direct aangeven voor welke onderwerpen wij u mogen benaderen. Als u liever niet deelneemt aan ons online huurderspanel, kunt u dit ook door middel van onderstaande link aangeven. U zult dan niet persoonlijk benaderd worden.<br><br><strong>Aanmelden</strong><br><a href="https://onderzoekstool.nl/afname/start/huurderspanelmozaiekwonen/19809" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Aanmelden voor online huurderspanel</font></span></a></p><p>Alvast hartelijk dank voor uw reactie!</p>2017-11-05T23:00:00Z
Website Open huis Nieuw Rijngaarde Bodegravenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/open-huis-nieuw-rijngaarde-bodegravenWebsite Open huis Nieuw Rijngaarde Bodegraven<p>​Met trots kunnen wij u melden dat de nieuwbouw van de 43 levensloopbestendige sociale huurappartementen van Nieuw Rijngaarde bijna gereed is. Daarom houdt Mozaïek Wonen Open huis. Wilt u als omwonende, toekomstig huurder of belangstellende binnen een kijkje komen nemen? Dan nodigen wij u hierbij van harte uit.</p><p>Het open huis is <strong>woensdag 6 september 2017 tussen 15.00 uur en 18.00 uur</strong>.<br>Nieuw Rijngaarde, Vrije Nesse 3, Bodegraven, naast seniorengebouw Rijngaarde.</p><p>Medewerkers van Mozaïek Wonen en aannemer Kroon & De Koning zijn aanwezig om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. </p><p>We ontmoeten u graag op 6 september! </p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Nieuw%20Rijngaarde/Nieuw%20Rijngaarde,%20bijna%20klaar.web.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p>2017-08-13T22:00:00Z
Website Grote deelname huurdersonderzoekhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/grote-deelname-huurdersonderzoekWebsite Grote deelname huurdersonderzoek<p>​<strong>Afgelopen voorjaar heeft Mozaïek Wonen een onderzoek uitgevoerd onder al haar huurders. In totaal hebben 2.654 huurders deze vragenlijst ingevuld. Dat is een grote deelname! De huurders kregen vragen over de woning, de woonomgeving en de dienstverlening. Over het algemeen zijn de huurders tevreden, maar er zijn zeker ook aandachtspunten. </strong> </p><p>Huurders geven voor de woning gemiddeld een 6,9, de woonomgeving 6,8 en de dienstverlening een 6,9. Voor wat de woning betreft zijn huurders tevreden over de grootte van de woning en verlichting in het trappenhuis, maar zijn minder tevreden over de beveiliging van de woning en het trappenhuis en de mate van isolatie en gehorigheid. Een groot gedeelte van de huurders geeft aan zich thuis te voelen in de buurt waar zij wonen. Aandachtspunten zijn de veiligheid en netheid van de buurt, zo ook het onderhouden van straten en stoepen. De meeste huurders zijn tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Mozaïek Wonen en ook de bereikbaarheid wordt goed gewaardeerd. De snelheid van reageren kan volgens de huurder beter.</p><p><strong>Voor één dag directeur</strong><br>Huurders geven aan dat als zij voor één dag directeur van Mozaïek Wonen zouden zijn, ze het geld zouden investeren in goed onderhoud en het betaalbaar houden van de huur. </p><p><strong>Bedankt!</strong><br>Mozaïek Wonen is blij met deze informatie vanuit het onderzoek. Deze wordt meegenomen bij het maken van het nieuwe ondernemingsplan. We willen iedereen hartelijk bedanken die heeft meegedaan. </p><p><strong>Resultaten online</strong><br>Wilt u al de resultaten van het huurdersonderzoek lezen? Klik hier door naar het <a href="/SiteCollectionDocuments/201705%20Mozaiek%20Wonen%20rapportage%20Bewonersonderzoek%202017%203-0.pdf" target="_blank">rapport</a>.<br></p><p> </p>2017-07-26T22:00:00Z