Diploma portiekportiers

Feestelijke uitreiking diploma’s aan Portiekportiers
Voor de tweede keer dit jaar heeft Mozaïek Wonen weer een groep basisschoolkinderen opgeleid tot Portiekportier. In januari was dat in de wijk Oud Goverwelle nu in de Polderbuurt in Gouda. Deze keer in brede samenwerking met de Partners Kwadraad, de Brede School, Sport.Gouda, het CJG en Stichting Jong Gouda. Op donderdag 15 juni ontvangen de Portiekportiers hun diploma. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen en stadsmarinier Erik Gorter, kregen de eer om de diploma’s uit te reiken. Afgelopen maanden hebben de Portiekportiers hun opleiding gehad.

Mozaïek Wonen en de partners vinden het belangrijk dat kinderen wonen in een prettige buurt en dat ze leren hoe ze daar zelf hun steentje aan bij kunnen dragen. Samen hebben we de nieuwe groep kinderen opgeleid tot gediplomeerd Portiekportier. De Portiekportiers leren tijdens de opleiding om te zien wat er allemaal goed gaat in de buurt en wat niet en wat zij er aan kunnen doen om dit te verbeteren. Portiekportiers willen een schone en hele wijk, waar kinderen fijn kunnen spelen en het contact tussen de mensen goed is. Daar zetten ze zich voor in.

Ron de Haas heeft samen met twee Portiekportiers een tijdscapsule ingegraven op het terrein van Mozaïek Wonen met daarin wensen voor de wijk Goverwelle. Over twee jaar wordt deze uitgegraven.