Enquête voor verkenningsbuurten in Gouda

Nederland stapt over op duurzame energie. Onderdeel daarvan is dat iedere gemeente dit jaar met een plan komt. In dit plan wordt aangegeven welke wijken het eerste van het aardgas af gaan (voor 2050) en wat de planning is van dit plan. De gemeente Gouda wil sneller gasloos zijn dan de overheid voorschrijft. Ze willen in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. De periode 2019-2022 staat in het teken van het vaststellen van uitgangspunten en het maken van afspraken over waar we beginnen en met welke oplossingen.

Start enquête
Begin december 2020 zijn de verkenningsbuurten aangewezen. Deze buurten zijn volgens de gemeente technisch het meeste geschikt om in 2030 de overstap te maken naar aardgasvrij. In deze buurten gaat de gemeente de komende maanden verkennen wat de mogelijkheden zijn om aardgasvrij te worden. Daarnaast krijgen alle bewoners van de verkenningsbuurten begin februari een brief met een oproep om de enquête in te vullen om hun wensen en vragen kenbaar te maken. 

Woont u in één van de verkenningsbuurten?
U kunt dan de enquête invullen op de website www.gouda.nl/onderzoeken of u deze vinden via de app 'Gouda denkt mee'.

Wat zijn de verkenningsbuurten?
-           Plaswijck
-           Slagenbuurt + oud Achterwillens
-           Kort Haarlem + Kadenbuurt
-           Sportbuurt + Molenbuurt
-           Bedrijventerrein Gouwespoor