Grote deelname huurdersonderzoek

Afgelopen voorjaar heeft Mozaïek Wonen een onderzoek uitgevoerd onder al haar huurders. In totaal hebben 2.654 huurders deze vragenlijst ingevuld. Dat is een grote deelname! De huurders kregen vragen over de woning, de woonomgeving en de dienstverlening. Over het algemeen zijn de huurders tevreden, maar er zijn zeker ook aandachtspunten. 

Huurders geven voor de woning gemiddeld een 6,9, de woonomgeving 6,8 en de dienstverlening een 6,9. Voor wat de woning betreft zijn huurders tevreden over de grootte van de woning en verlichting in het trappenhuis, maar zijn minder tevreden over de beveiliging van de woning en het trappenhuis en de mate van isolatie en gehorigheid. Een groot gedeelte van de huurders geeft aan zich thuis te voelen in de buurt waar zij wonen. Aandachtspunten zijn de veiligheid en netheid van de buurt, zo ook het onderhouden van straten en stoepen. De meeste huurders zijn tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Mozaïek Wonen en ook de bereikbaarheid wordt goed gewaardeerd. De snelheid van reageren kan volgens de huurder beter.

Voor één dag directeur
Huurders geven aan dat als zij voor één dag directeur van Mozaïek Wonen zouden zijn, ze het geld zouden investeren in goed onderhoud en het betaalbaar houden van de huur.

Bedankt!
Mozaïek Wonen is blij met deze informatie vanuit het onderzoek. Deze wordt meegenomen bij het maken van het nieuwe ondernemingsplan. We willen iedereen hartelijk bedanken die heeft meegedaan.

Resultaten online
Wilt u al de resultaten van het huurdersonderzoek lezen? Klik hier door naar het rapport.