Grote belangstelling informatieavond locatie Gunningmavo

Op dinsdag 29 oktober 2019 hebben Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen samen met de gemeente Gouda een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Op deze avond is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd en is toelichting gegeven over de wijziging van het bestemmingsplan en de planning van het project.

Grote belangstelling
De informatieavond was drukbezocht en ongeveer 30 mensen hebben een reactieformulier ingevuld. Veel mensen hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de woningen en willen daarom op de hoogte worden gehouden. De plattegronden worden de komende maanden verder uitgewerkt. Als deze definitief zijn, komen ze op deze website en informeren we de mensen die op de hoogte gehouden willen worden.  

Interesse?
Heeft u ook interesse in een woning? Mail dan uw naam en adres naar alexhulshoff@mozaiekwonen.nl. Dan houden we u op de hoogte.

Meer informatie vindt u op onze site bij het project.