Lagere energiekosten voor meer huurders

Woningcorporatie Mozaïek Wonen gaat de komende jaren extra investeren in energiebesparende maatregelen in haar sociale huurwoningen in Gouda en Bodegraven.  De maatregelen bestaan uit het isoleren van nog meer woningen en de mogelijkheid voor de huurder om zonnepanelen op de woning te plaatsen. Het doel is het verlagen van de energiekosten van de huurder.

Mozaïek Wonen vindt betaalbaarheid van wonen belangrijk. Of een woning betaalbaar is hangt niet alleen af van de huurprijs maar ook van de energiekosten.

Isoleren
In de afgelopen jaren heeft Mozaïek Wonen al veel geïnvesteerd in het energiezuinig maken van haar woningen. Er is dubbel glas geplaatst en daken, vloeren en muren zijn geïsoleerd. Daar gaan we de komende jaren mee door. Naast de geplande 3 miljoen euro, gaan we tot en met 2018 zelfs 2 miljoen extra investeren. Daarmee gaan we nog meer woningen isoleren. “Belangrijk om hierbij te melden is dat Mozaïek Wonen de huurprijs niet verhoogt als gevolg van deze verbeteringen” aldus Ron de Haas, interim directeur-bestuurder.

Zonnepanelen
Helemaal nieuw is dat wij de samenwerking aangaan met leveranciers om hen te laten investeren in het plaatsen van zonnepanelen op onze woningen waar de huurders dit wensen. De andere mogelijkheid is dat de huurder zelf investeert. In beide gevallen verdient zich dit terug door veel lagere energiekosten.

Groen energielabel
Al deze investeringen zorgen voor verlaging van de energiekosten voor de huurder, voor meer wooncomfort en het is goed voor het milieu. Daarnaast wil Mozaïek Wonen haar doel bereiken op het gebied van duurzaamheid. Mozaïek Wonen wil namelijk dat eind 2018 95% van haar huurwoningen het groene energielabel C of hoger (A of B) heeft. Nu is dat 75% van de woningen. Energielabel A, B en C zijn de meest zuinige labels die een woning kan hebben.