Met elkaar in gesprek...

​Dit jaar gaat Mozaïek Wonen haar ondernemingsplan vernieuwen. Hierin komt te staan hoe Mozaïek Wonen vanaf 2018 haar volkshuisvestelijke taak gaat invullen. Het plan wordt gemaakt in samenspraak met de huurdersverenigingen, de belanghouders (gemeenten, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen enz.) én uiteraard met de huurders. Bent u huurder van Mozaïek Wonen of bent u momenteel woningzoekende? Dan nodigen wij u van harte uit voor één van de huurdersgesprekken. Huurders kunnen daarnaast ook meedoen met het online huurdersonderzoek. Want Mozaïek Wonen is benieuwd naar uw mening.   

Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen, doet in zijn column in de Krant van Mozaïek een oproep om naar een huurdersgesprek te komen. Hier volgt de praktische informatie.

Huurdersgesprekken
Van maart tot oktober 2017 gaat Mozaïek Wonen huurdersgesprekken organiseren. Daarbij gaan
huurders, directie en medewerkers van Mozaïek Wonen, met elkaar in gesprek. De gesprekken vinden plaats in Gouda, Bodegraven en Moordrecht, overdag en in de avond.

Meld u aan!
Wilt u ook uw mening geven en naar een huurdersgesprek komen? Meld u dan aan vóór 6 maart via e-mail ingesprek@mozaiekwonen.nl of telefonisch via (0182) 69 29 69. Wilt u daarbij uw adres vermelden en uw voorkeur voor overdag of in de avond. Daarna ontvangt u per brief meer informatie over datum, tijd en locatie.

In gesprek 2 web.jpg