Mozaïek Wonen zegt overlegovereenkomst met Beter Wonen Gouda op

Mozaïek Wonen heeft de overlegovereenkomst met het huidige bestuur van huurdersvereniging Beter Wonen Gouda (Bewogo) opgezegd omdat een open en constructief overleg niet meer mogelijk bleek. De directie van Mozaïek Wonen betreurt deze stap ten zeerste. De woningcorporatie heeft de afgelopen jaren erg veel tijd en energie gestoken in de relatie met Bewogo, maar moet tot haar spijt constateren dat dit niet of nauwelijks tot een bevredigend resultaat heeft geleid.

Meepraten
In een overlegovereenkomst worden afspraken gemaakt over de wijze waarop een huurdersvereniging door regelmatig overleg mee kan praten over het beleid van Mozaïek Wonen. Bijvoorbeeld over het huurbeleid, nieuwbouw, verduurzaming van bestaand bezit, leefbaarheid en dienstverlening. Het opzeggen van de overlegovereenkomst met Bewogo betekent dat dit overleg wordt teruggebracht tot de minimumeisen die de wet stelt aan een overleg tussen een huurdersorganisatie en een woningcorporatie. Bewogo behoudt hierdoor het formele advies- en instemmingsrecht, zoals in de wet bepaald.

Drie huurdersverenigingen
Bewogo is één van drie huurdersverenigingen waarmee Mozaïek Wonen samenwerkt. De relatie met de andere twee huurdersverenigingen is goed en kent een constructieve samenwerking.

Basis weggevallen
Met het huidige bestuur van Bewogo is er al enkele jaren sprake van een moeizame relatie. De laatste tijd is die verhard. Bewogo toont geen bereidheid om open en constructief te overleggen en gaat in toenemende mate op voorhand eisend en dreigend met juridische procedures te werk. Daarnaast komen ze afspraken niet na. De basis voor een goed overleg is hierdoor in de ogen van Mozaïek Wonen vervallen. Een intensief mediationtraject heeft niet tot verbeteringen geleid. Ook andere betrokken partijen waarmee Mozaïek Wonen overleg voert en samenwerkt, hebben hier last van.

Tot slot
Omdat Mozaïek Wonen grote waarde hecht aan een goede relatie met haar huurders, gaat ze onderzoeken of huurders ook op een andere wijze dan via het huidige bestuur van Bewogo hun collectieve belangen kunnen inbrengen.