Mozaïek Wonen gaat nader in gesprek met Bewogo

Mozaïek Wonen heeft in augustus de overlegovereenkomst met het huidige bestuur van huurdersvereniging Beter Wonen Gouda (Bewogo) opgezegd omdat een open en constructief overleg niet meer mogelijk bleek. Een ingestelde geschillencommissie is gevraagd hier een uitspraak over te doen.

Volgens deze commissie is er geen redelijke (juridische) grond om de overlegovereenkomst tussen Mozaïek Wonen en Bewogo op te zeggen. De geschillencommissie kwam tot die conclusie omdat de overlegovereenkomst nog maar betrekkelijk kort geleden is aangegaan en dat een tussentijdse opzegging alleen mogelijk is als er zwaarwegende redenen zijn.  

De overeenkomst blijft in stand en Mozaïek Wonen en Bewogo gaan- in het belang van de Goudse huurders - met elkaar
in gesprek om te komen tot afspraken over verbetering van het overleg met elkaar.

Meepraten
In een overlegovereenkomst worden afspraken gemaakt over de wijze waarop een huurdersvereniging door regelmatig overleg mee kan praten over het beleid van Mozaïek Wonen. Bijvoorbeeld over het huurbeleid, nieuwbouw, verduurzaming van bestaand bezit, leefbaarheid en dienstverlening.