Ook in 2020 beperkte huurverhoging

Mozaïek Wonen vindt het belangrijk dat huurders een betaalbare woning hebben. Daarom beperkt Mozaïek Wonen ook in 2020 de jaarlijkse huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging is 2,6%. Dit is gelijk aan de inflatie van 2019. De huurders ontvangen vóór 1 mei hierover een brief.

Huurders die zich ongerust maken over de huurbetaling door de coronacrisis of om andere redenen, kunnen contact opnemen met Mozaïek Wonen.

Huurverhoging per 1 juli 2020

  • Huurders met een bruto jaarinkomen tot € 43.574,- gaan vanaf 1 juli 2020 tussen de 2,1% en 2,9% meer huur betalen. De netto huurprijs wordt niet hoger dan € 737,14..
  • Aan huurders met een hoger bruto jaarinkomen vanaf € 43.574,- vraagt Mozaïek Wonen een huurverhoging van 5,6%. De netto huurprijs wordt niet hoger dan € 833,93.

De huurverhoging is beperkt
De overheid staat namelijk voor de lage inkomensgroep een huurverhoging per huishouden toe van maximaal 5,1%, Mozaïek Wonen verhoogt de huur maximaal met slechts 2,9%. En voor de hogere inkomens is maximaal 6,6% toegestaan. Mozaïek Wonen verhoogt deze huur maximaal met 5,6%.
De beperkte huurverhoging is in lijn met het sociaal huurakkoord van de vereniging van woningcorporaties (Aedes) en Woonbond.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging
De huurverhoging van 5,6% geldt niet voor:
- huurders die de AOW-leeftijd hebben bereikt;
- huishoudens van vier of meer personen;
- een deel van huurders die chronisch ziek of gehandicapt zijn.
Voor deze huurders geldt de huurverhoging zoals die voor lagere inkomensgroep is vastgesteld.

Huurverlaging en huurbevriezing
In het sociaal huurakkoord is ook afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur een huurverlaging of een bevriezing kunnen aanvragen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing bekend gemaakt.

Hoe zit dat nu precies? Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Hoe vraag je het aan en waar controleren wij op? De antwoorden op deze vragen kunt u vinden aan de rechterzijde op de pagina over huurverhoging. U kunt ook contact opnemen met ons Woonservicepunt via (0182) 69 29 69.  

Individueel met huurders in gesprek
In deze tijd van de coronacrisis zullen meer mensen problemen krijgen met de huur betalen. Als huurbevriezing of huurverlaging niet van toepassing is, gaat Mozaïek Wonen samen met de huurder in gesprek om een oplossing te zoeken. Maakt u zich ongerust over uw huurbetaling vanwege de coronacrisis of om andere redenen? Dan kun u ons bellen via (0182) 69 29 69.

Kijk voor meer informatie aan rechterzijde van de pagina over Huurverhoging bij 'Vragen?'