Spreekuur politie, Mozaïek Wonen en gemeente

Alle bewoners van Goverwelle die vragen hebben aan de wijkagent, woningcorporatie Mozaïek Wonen of gemeente Gouda over de wijk Goverwelle, kunnen hiermee vanaf 9 juni elke 14 dagen terecht tijdens het gezamenlijke spreekuur.

Vertegenwoordigers van politie, Mozaïek Wonen en gemeente Gouda houden vanaf 9 juni elke twee weken (oneven weken) op donderdagavond spreekuur voor de inwoners van Goverwelle. Zij doen dat in het gebouw van Mozaïek wonen aan de Bachstraat 1.

Het spreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur.