Woonurgentie in de regio Midden-Holland

Komt u in aanmerking voor Woonurgentie in de regio Midden-Holland?  Check het op www.urgentie.info

Soms belanden mensen in een noodsituatie waarin ze met spoed op zoek zijn naar een sociale huurwoning. In sommige gevallen hebben zij recht op een zogenaamde urgentieverklaring. Urgent woningzoekenden mogen met voorrang zoeken. Dat betekent dat zij meer kans maken op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden. Maar vaak is niet duidelijk wanneer iemand in aanmerking komt voor urgentie. Daarom hebben vier woningcorporaties en vier gemeenten de website www.urgentie.info gelanceerd.

Woningzoekenden in een noodsituatie in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas kunnen op deze website kijken of ze eventueel in aanmerking komen voor urgentie. Op deze manier geven de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Vestia, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Woonpartners Midden-Holland snel duidelijkheid over de kans op urgentie. De gemeenten in de regio Midden-Holland hebben in de lokale huisvestingsverordening verschillende urgentiecategorieën omschreven. Urgentie kan worden toegekend in onveilige, of in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij ernstige bedreiging of een (tijdelijk) onbewoonbare woning. Soms wordt urgentie toegekend in een medische situatie, bij mantelzorg of bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen betrokken zijn. Op de website www.urgentie.info kunnen aanvragers de urgentiecheck doen. Deze check bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen. Vervolgens wordt er een uitspraak gedaan of de aanvrager in aanmerking komt op een urgentieverklaring. Daarnaast is er informatie te vinden hoe je urgentie kunt aanvragen en welke documenten hiervoor nodig zijn.