Persberichten (archief)​

 

 

Website Huurders Mozaïek Wonen besparen op energierekeninghttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/huurders-mozaïek-wonen-besparen-op-energierekeningWebsite Huurders Mozaïek Wonen besparen op energierekening<p>Eerste huurders ontvingen aanbod zonnepanelen</p><p><strong>Mozaïek Wonen wil voor haar huurders met een smalle beurs wonen beter betaalbaar maken. Daarom hebben de eerste 700 huurders de afgelopen twee weken per brief een aanbod ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Met de stroomopbrengst van de zonnepanelen kunnen de huurders besparen op hun energierekening en dus ook op hun woonlasten. Met het opwekken van schone energie door middel van zonnepanelen leveren we ook een bijdrage aan een beter milieu. </strong></p><strong></strong><p><strong>Besparen op woonlasten en naar gemiddeld energielabel B</strong><br>Mozaïek Wonen investeert de komende jaren niet alleen in energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van woningen, maar ook in energieopwekkende maatregelen. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze woningen past in ons streven om huurders te helpen besparen op hun woonlasten en om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.” </p><p><strong>Zonnepanelen</strong><br>De komende vier jaar gaat Mozaïek Wonen wijkgericht aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op zo’n 3.850 woningen, waarvan circa 1.615 eengezinswoningen en circa 2.235 appartementen. Zodra een wijk aan de beurt is, ontvangen huurders daarover een bericht. Om de woningen te voorzien van zonnepanelen is Mozaïek Wonen een samenwerking aangegaan met Sungevity voor de eengezinswoningen en Ecorus voor de appartementen. </p><p><strong>Geschikte woningen</strong><br>Sungevity heeft inmiddels bij 800 eengezinswoningen in de wijken Immergroen en Heesterbuurt in Gouda onderzocht welke woningen voordeel kunnen hebben van zonnepanelen. Daarbij keken ze naar de ligging en dakhelling. Ruim 700 woningen in die wijken zijn geschikt gebleken voor het plaatsen van zonnepanelen. De huurders van deze woningen kregen per brief een aanbod. </p><p><strong>Het aanbod voor de huurder</strong><br>Wanneer de huurder graag zonnepanelen op het dak wil laten plaatsen, investeert Mozaïek Wonen. De woningcorporatie koopt de zonnepanelen en zorgt dat de panelen geplaatst en geïnstalleerd worden. De huurder betaalt vervolgens maandelijks een bedrag voor het gebruik van de panelen. Dit bedrag is lager dan de besparing die wordt gerealiseerd met de zonnepanelen. Zo is de huurder goedkoper uit en bespaart hij of zij op de woonlasten.</p><p><strong>Open Dak-dag</strong><br>Mozaïek Wonen organiseert samen met Sungevity een speciale bijeenkomst in de wijk: een Open Dak-dag. Hier kunnen huurders, die een aanbod hebben gekregen, binnenlopen om bijvoorbeeld met een expert te berekenen hoeveel ze kunnen besparen op hun woonlasten. </p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Onderhoud/Zonnepanelen/Sungevity%20-%20Live%20installation%20with%20installers%20-%20residential%2019.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p>2018-05-06T22:00:00Z
Website Start nieuwbouw Graafse Waardhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/start-nieuwbouw-graafse-waardWebsite Start nieuwbouw Graafse Waard<p><strong>​Op 25 april is gestart met het heiwerk voor de nieuwbouw van 27 sociale huurwoningen in de Graafse Waard aan de Koninginneweg in Bodegraven. Het worden zeer energiezuinige en gasloze eengezinswoningen. Deze nieuwbouw verbetert de slaagkans voor woningzoekenden in het vinden van een betaalbare en energiezuinige huurwoning.</strong></p><strong></strong><p><br>Deze eengezinswoningen zijn zeer energiezuinig omdat ze goed worden geïsoleerd en voorzien van een energiezuinige elektrische warmtepomp voor de vloerverwarming en warm tapwater. Een aansluiting op het gasnet is hierdoor niet nodig. </p><p><br>De nieuwbouw vindt plaats naast de andere eengezinswoningen in de Graafse Waard en nabij de appartementengebouwen van Mozaïek Wonen: Emma, Wilhelmina (gedeeltelijk koop), Juliana, Beatrix en Máxima (gedeeltelijk koop). Bouwbedrijf Vink & Zonen B.V. uit Moordrecht verwacht december 2018 klaar te zijn met de bouw.</p><p><br>Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Deze nieuwbouw past in ons streven om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.” Om dat te bereiken investeert Mozaïek Wonen in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het doel is het verlagen van de energiekosten voor de huurder, meer wooncomfort en het is goed voor het milieu.</p><p><br>Bent u geïnteresseerd in één van deze eengezinswoningen? Dan adviseert Mozaïek Wonen u om het woningaanbod op de website <a href="http://www.woningnet.nl/" target="_blank">www.woningnet.nl</a> in de gaten te houden of voor meer informatie te kijken op <a href="/" target="_blank">www.mozaiekwonen.nl</a>. De verwachting is dat de verhuur start in september 2018.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Graafse%20Waard%20(DMS)/AI%20Graafse%20Waard%20achterzijde%20web.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /> </p>2018-04-29T22:00:00Z
Website Geen aantoonbare fouten bij taxatieshttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/geen-aantoonbare-fouten-bij-taxatiesWebsite Geen aantoonbare fouten bij taxaties<p>​<strong>Mozaïek Wonen heeft onderzoek laten doen door een onafhankelijke taxatiecommissie naar de taxaties van de Koopgarantwoningen in 2010-2012 in de wijk Weideveld in Bodegraven. De commissie stelt in de uitkomsten van het door hun opgestelde rapport, dat er geen aantoonbare fouten zijn gemaakt bij de taxaties. Mozaïek Wonen heeft daarom besloten geen extra maatregelen te nemen en niet het verschil in taxatiewaarde te vergoeden. </strong></p><p>De commissie taxeert de woningen wat lager dan de taxateur uit 2010-2012. Het verschil ligt tussen 4,44% en 6,09% per woning. Dit valt volgens de commissie binnen een taxatiemarge van 5 tot 10 % die binnen de verkoopbranche aanvaardbaar is. </p><p>Wij begrijpen dat betrokken eigenaar-bewoners teleurgesteld zijn door dit besluit, maar wij zijn van mening dat dit besluit tot stand is gekomen op grond van een zeer gedegen onafhankelijk onderzoek.</p><p> </p><p><em>Hier leest u  de <a href="/SiteCollectionDocuments/Koopgarant/Conclusie%20rapport.pdf">conclusie van het rapport</a>. </em><em>Vanwege privacygevoelige informatie, leest u niet het volledige rapport.</em></p><p> </p>2018-02-28T23:00:00Z
Website Huurstijging voor huurders Mozaïek Wonen komende vier jaar gemiddeld gelijk aan inflatiehttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/huurstijging-voor-huurders-mozaïek-wonen-komende-vier-jaar-gemiddeld-gelijk-aan-inflatieWebsite Huurstijging voor huurders Mozaïek Wonen komende vier jaar gemiddeld gelijk aan inflatie<p>​<strong>Huurders met een laag inkomen geven steeds vaker aan dat het elk jaar moeilijker wordt om de huur van hun woning te betalen, naast andere stijgende kosten. Mozaïek Wonen ziet dit ook en wil hieraan tegemoet komen door de jaarlijkse huurverhoging de komende 4 jaar gemiddeld gelijk te houden aan de inflatie. Mozaïek Wonen heeft hierover met huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersbelang Moordrecht een meerjarige overeenkomst gesloten.</strong></p><p>De huren voor de sociale huurwoningen van Mozaïek Wonen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht zullen in de periode 2018-2021 gemiddeld stijgen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage van het jaar ervoor. "Eerdere jaren was er nog sprake van een opslag bovenop de inflatie, dat is nu voorbij. We gaan alleen met elkaar in gesprek bij extreme veranderingen, als de inflatie zakt onder de 0,5 procent of stijgt boven de 3 procent", aldus directeur-bestuurder Ron de Haas. </p><p>De inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen blijft overigens gehandhaafd. Ook hier is afgesproken jaarlijks een gematigde verhoging door te voeren. Daarnaast is overeengekomen dat de huurprijs, door deze inkomensafhankelijke huurverhoging, niet hoger wordt dan € 800,-. Ron de Haas: "De opbrengsten uit deze huurverhoging gebruiken we voor duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee streven we ook weer naar lagere energielasten voor onze huurders."  </p><p>De beide huurdersorganisaties kunnen zich goed vinden in de afspraken. Wim den Oudsten van huurdersvereniging Bodegraven: "Mozaīek Wonen geeft al haar huurders hiermee helderheid en zekerheid over het huurbeleid voor de komende jaren. Natuurlijk hoe minder huurverhoging hoe beter, maar we moeten ook realistisch zijn en met deze afspraken is een goede balans gevonden". Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda is tegen de gemaakte afspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging en tekent daarom de overeenkomst niet. Ron de Haas: "Dat vinden we jammer, maar we respecteren hun besluit".</p><p><img src="/SiteCollectionImages/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/IMG_0988%20(002).JPG" alt="" style="margin:5px;" /></p>2018-01-18T23:00:00Z
Website Kleine reparaties gratis voor huurders Mozaïek Wonenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/kleine-reparaties-gratisWebsite Kleine reparaties gratis voor huurders Mozaïek Wonen<p><strong>Huurders van woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda worden vanaf 1 januari 2018 gratis geholpen bij een aantal kleine reparaties in de woning. Een lekkende kraan en een binnendeur die niet goed sluit, zijn voorbeelden van die kleine reparaties. Ook gaat Mozaïek Wonen preventief elk jaar gratis de goten schoonmaken van woningen in boomrijke buurten. </strong><strong> </strong></p><p>Tot nu toe was het mogelijk voor huurders een deel van de kleine reparaties door Mozaïek Wonen te laten uitvoeren via het Service-abonnement Kleine Herstellingen. De huurder betaalde hiervoor maandelijks een klein bedrag van € 2,60 per maand aan Mozaïek Wonen. Dit Service-abonnement is hierdoor komen te vervallen. Dit scheelt de huurder dus ruim € 30,- per jaar.</p><p>Vanaf 1 januari reinigt Mozaïek Wonen als extra dienstverlening ook minimaal 1 maal per jaar alle goten in boomrijke buurten. Voorheen werden de goten door Mozaïek Wonen alleen gereinigd bij de huurders die deelnamen aan het Gotenfonds. Ook hier betaalde de huurder een aparte bijdrage voor. Dit Gotenfonds is nu ook gestopt. Huurders kunnen zich altijd melden, wanneer de goot zodanig vervuilt raakt dat het water niet meer weg kan.</p><p>Volgens de wet zijn huurders zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in de woning, het zogenaamde huurdersonderhoud. Mozaïek Wonen wil het nieuwe jaar voor haar huurders goed beginnen. Daarom breidt ze haar dienstverlening uit bij het onderhoud in de woning. Mozaïek Wonen vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen. Een goed onderhouden woning hoort daarbij. Met deze extra service komt Mozaïek Wonen tegemoet aan de wensen van veel huurders.  </p>2018-01-03T23:00:00Z
Website Start nieuwbouw eengezinswoningen Graafse Waard in zichthttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/start-nieuwbouw-eengezinswoningen-graafse-waard-in-zichtWebsite Start nieuwbouw eengezinswoningen Graafse Waard in zicht<p>​<strong>Op 12 december ondertekenden woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda en Bouwbedrijf Vink & Zonen B.V. uit Moordrecht een overeenkomst voor de bouw van 27 energiezuinige sociale huurwoningen in de Graafse Waard aan de Koninginneweg in Bodegraven.  Deze nieuwbouw verbetert de slaagkans voor woningzoekenden in het vinden van een betaalbare huurwoning.</strong></p><p>De nieuwbouw gaat plaatsvinden naast de andere eengezinswoningen in de Graafse Waard en nabij de appartementengebouwen van Mozaïek Wonen: Emma, Wilhelmina (gedeeltelijk koop), Juliana, Beatrix en Máxima. Het is de verwachting dat in maart 2018 de bouw van start gaat.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Graafse%20Waard%20(DMS)/AI%20Graafse%20Waard%20achterzijde%20web.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p><p><br></p><p> </p>2017-12-12T23:00:00Z
Website 84 nieuwe woningen in Bodegraven Centrumhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/84-nieuwe-woningen-in-bodegraven-centrumWebsite 84 nieuwe woningen in Bodegraven Centrum<p>​Op maandag 11 december 2017 ondertekenden de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Heijmans en woningcorporatie Mozaïek Wonen een koop- en realisatieovereenkomst voor een nieuwe woonwijk aan de rand van het centrum van Bodegraven op het voormalige Domburgterrein. Voor dit project werd in februari dit jaar al een intentieovereenkomst getekend.</p><p><strong>De nieuwe woonwijk ‘Hart van Bodegraven’</strong><br>Op het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg en de Doortocht komen 55 grondgebonden rijwoningen in de vrije sector. Het betreft koop- en huurwoningen met een woonoppervlakte van 118 tot 125 m2. Naast de eengezinswoningen ontwikkelt en realiseert Heijmans 29 appartementen in de sociale huur voor woningcorporatie Mozaïek Wonen. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: ”Het is mooi dat in deze wijk ook ruimte is voor sociale huurwoningen. In Bodegraven is daar veel vraag naar”.</p><p>Er wordt vlakbij het centrum en het station een fraai ingepast woonbuurtje gerealiseerd. Tijdens de inloopbijeenkomst op 28 juni 2017 werd de planopzet met hofjes en de Bodegraafse architectuur positief ontvangen. Deze lijn is daarom doorgezet bij de verdere planuitwerking. Lonneke Zuidwijk, adjunct-directeur van Heijmans: “Een mooi project met een gevarieerd programma, waar wij het komende jaar met veel enthousiasme aan gaan werken. Wethouder Kees Oskam: “Vanuit de gemeente zijn we blij met deze overeenkomst. De partijen onderzoeken nog of de woningen extra duurzaam kunnen worden, zodat de huizen nog beter aansluiten bij de doelstelling van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn”.</p><p><strong>Voorbereidende werkzaamheden</strong><br>De komende periode worden er in opdracht van de gemeente voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er vindt archeologisch onderzoek plaats, wordt er verontreinigde grond afgevoerd en funderingsresten van de voormalige bebouwing worden verwijderd. De voorbelasting met zand om toekomstige zetting van het terrein te minimaliseren wordt naar verwachting in maart 2018 aangebracht en blijft ongeveer zes maanden liggen.</p><p><strong>Planning</strong><br>De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 het college van B&W een besluit neemt over het bestemmingsplan. Deze ligt hierna zes weken ter inzage. Medio 2018 start de verkoop. Na vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad start Heijmans naar verwachting begin 2019 met de bouw van de woningen. </p><p><strong>Informatie</strong><br>Meer informatie is te vinden op de website <a href="http://www.hartvanbodegraven.nl/">www.hartvanbodegraven.nl</a>. Belangstellenden kunnen zich hier via contact inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt het project ook volgen via facebook @hartvanbodegraven.</p><p><img alt="AV_Molenzicht-Koop-realisatieovereenkomst_14-web.jpg" src="/PublishingImages/Paginas/84-woningen-in-Bodegraven-Centrum-/AV_Molenzicht-Koop-realisatieovereenkomst_14-web.jpg" style="margin:5px 0px;width:662px;" /><br>Ondertekening van de overeenkomst door Lonneke Zuidwijk, Kees Oskam en Ron de Haas in Brouwerij de Molen.</p>2017-12-11T23:00:00Z
Website Start nieuwbouw energiezuinige en gasloze appartementenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/start-nieuwbouw-energiezuinige-en-gasloze-appartementenWebsite Start nieuwbouw energiezuinige en gasloze appartementen<p><strong>Donderdag 2 november vindt de officiële start plaats van de nieuwbouw van 23 sociale huurappartementen aan de Akkermunt in de wijk Weideveld in Bodegraven. Wethouder </strong><strong>Dirk-Jan Knol geeft het startsein door het slaan van de eerste paal. De appartementen worden zeer energiezuinig en gasloos. Bij 13 appartementen wordt het netto energieverbruik zelfs nul. Ook wel nul-op-de-meter-woningen (NOM) genoemd.</strong></p><strong></strong><p>Zeer energiezuinig zijn deze appartementen omdat ze buitengewoon goed worden geïsoleerd met  driedubbel glas en voorzien van een energiezuinige warmtepomp voor de vloerverwarming en warm tapwater. Onder het gebouw zijn bronnen geboord van 140 meter diep die aardwarmte leveren aan de warmtepompen. Een aansluiting op het gasnet is hierdoor niet nodig. Op het dak van het appartementengebouw komen stroomopwekkende zonnepanelen. Die zorgen ervoor dat 13 appartementen een netto energieverbruik hebben van nul. Het energieverbruik is dan net zo hoog als de opgewekte energie.</p><p><br>Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Deze nieuwbouw past in ons streven om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.” Om dat te bereiken investeert Mozaïek Wonen in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het doel is het verlagen van de energiekosten voor de huurder, meer wooncomfort en het is goed voor het milieu.</p><p><br>Bent u geïnteresseerd in één van deze energiezuinige driekamerappartementen? Dan adviseert Mozaïek Wonen u om het woningaanbod op de website <a href="http://www.woningnet.nl/">www.woningnet.nl</a> in de gaten te houden of voor meer informatie te kijken op <a href="/">www.mozaiekwonen.nl</a>. De verwachting is dat de verhuur start in het voorjaar van 2018 en dat aannemer Van Wijnen voor de bouwvak van 2018 klaar is met de nieuwbouw.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Weideveld/23%20appartementen.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /> </p><p> </p>2017-10-30T23:00:00Z
Website Sloop en nieuwbouw Verzetslaan/Eendrachtsweghttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/sloop-en-nieuwbouw-verzetslaan-eendrachtswegWebsite Sloop en nieuwbouw Verzetslaan/Eendrachtsweg<p><strong>Woningcorporatie Mozaïek Wonen gaat 60 flatwoningen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan in Gouda slopen en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Donderdag 28 september zijn de huurders van deze woningen per brief over dit besluit geïnformeerd. Ook zijn ze </strong><strong>uitgenodigd voor een informatieavond op 16 oktober. </strong></p><p>Voor de huurders is het slopen van de woningen een ingrijpende gebeurtenis. Iedere huurder moet in ieder geval voor de sloop verhuisd zijn. Bij het zoeken naar een andere woning krijgen de huurders hulp van Mozaïek Wonen. Eind dit jaar kunnen huurders tijdens een gesprek aan huis hun woonwensen doorgeven. Huurders hebben vanaf 1 januari 2018 recht op een verhuiskostenvergoeding.</p><p><strong>Nieuwbouw</strong><br>Het is de verwachting dat Mozaïek Wonen eind 2019 kan starten met de daadwerkelijke sloop van de woningen. Ron de Haas, directeur-bestuurder: “Er komen 45 nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen voor terug: 18 eengezinswoningen en 27 appartementen.”  </p><p><strong>Wijkontwikkeling </strong><br>Onder het motto “Gastvrij Gouda Oost” werkt Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden Holland en de gemeente Gouda sinds 2001 aan de verbetering van de leefbaarheid in Gouda Oost. Al veel woningen zijn rondom de Eendrachtsweg en Verzetslaan gesloopt. Woonpartners Midden-Holland heeft inmiddels in dit deel van de wijk al nieuwe woningen gerealiseerd. Mozaïek Wonen heeft rondom het Olympiadeplein onder andere het appartementengebouw De Tribune gebouwd en de woningen aan de Estafetteflat opgeknapt en levensloopbestendig gemaakt. Aansluitend is door de gemeente ook de buitenruimte rond deze woningen opgehoogd en volledig vernieuwd.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Verzetslaan%20en%20Eendrachtsweg/Foto%20woningen%20Eendrachtsweg%20Sharepoint.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /></p>2017-09-28T22:00:00Z
Website Mozaïek Wonen isoleert 175 woningenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/mozaïek-wonen-isoleert-175-woningenWebsite Mozaïek Wonen isoleert 175 woningen<p>​<strong>Woningcorporatie Mozaïek Wonen isoleert circa 175 woningen in de wijk Immergroen, in en rond de Taxus- en Denneweg, in Gouda. De energiebesparende maatregelen bestaan uit het isoleren van daken, muren en vloeren. Voor de bouwvak is gestart met het isoleren van de daken. Mozaïek Wonen investeert in energiebesparende maatregelen met als doel het verlagen van de energiekosten voor de huurder, maar ook voor meer wooncomfort en het is goed voor het milieu.</strong></p><p>Mozaïek Wonen vindt betaalbaarheid van wonen belangrijk. Of een woning betaalbaar is hangt niet alleen af van de huurprijs maar ook van de energiekosten. "Belangrijk om hierbij te melden is dat Mozaïek Wonen de huurprijs niet verhoogt als gevolg van deze verbeteringen" aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder.</p><p><strong>Na de bouwvak verder<br></strong>De aannemer gaat na de bouwvak verder. De planning is dat de werkzaamheden in november dit jaar gereed zijn.</p><p><strong>Van E naar B</strong><br> Door de energiebesparende maatregelen krijgen deze woningen energielabel B. De meeste woningen hebben nu label E. Energielabel A is het meest zuinige label en G het minst zuinige. Mozaïek Wonen wil dat eind 2018/begin 2019 95% van haar huurwoningen het groene energielabel C of hoger (A of B) heeft. </p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Onderhoudsprojecten/PO17-0002%20Isoleren%20Immergroen/isoleren.JPG" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p><p> </p>2017-07-23T22:00:00Z
Website 'Het gaat erom dat we mensen een thuis kunnen bieden'https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/het-gaat-erom-dat-we-mensen-een-thuis-kunnen-biedenWebsite 'Het gaat erom dat we mensen een thuis kunnen bieden'<p><strong>Mozaïek Wonen brengt jaarverslag 2016 uit</strong></p><p><strong>In 2016 had Mozaïek Wonen meer financiële ruimte om te investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en betaalbaarheid van wonen voor de huurder met de smalle beurs. "Daar zijn we blij mee, maar waar het om gaat is dat circa 17.500 mensen hier een plek hebben die ze hun thuis kunnen noemen. Voor hen zetten we ons in", aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen in het digitaal verschenen jaarverslag 2016. </strong><br><br>Na een aantal jaren van bezuinigen, was er in 2015 bij Mozaïek Wonen al ruimte gekomen om voorzichtig te investeren. Deze stijgende lijn heeft zich in 2016 voortgezet. Daardoor kon Mozaïek Wonen bijvoorbeeld het voormalige stadskantoor in Gouda aankopen en in meer woningen energiebesparende voorzieningen aanbrengen. Tegelijkertijd dienen zich in de toekomst nieuwe onzekerheden aan die Mozaïek Wonen financieel moet kunnen opvangen, zoals de eventuele gevolgen van een nieuw regeerakkoord en een mogelijk stijgende verhuurdersheffing en rente. </p><p><strong>In 2016 gebeurde er veel positiefs. Een greep:</strong></p><ul><li>In de Goudse wijk Korte Akkeren leverde Mozaïek Wonen het nieuwbouwcomplex Heerenborch op. Dat omvat niet alleen 14 betaalbare energiezuinige huurwoningen, welzijnsorganisatie Kwadraad beheert er ook het door Mozaïek Wonen gebouwde buurtservicecentrum De Walvis;</li><li>In Bodegraven startte Mozaïek Wonen met de bouw van Nieuw Rijngaarde, met 43 sociale huurappartementen voor senioren;</li><li>In 2016 gaf Mozaïek Wonen € 2,1 miljoen uit aan energiebesparende maatregelen. Zo zijn bijvoorbeeld bij circa 300 woningen in de Heesterbuurt en in en rond de Mercatorsingel in Gouda de daken en muren geïsoleerd. Energiecoaches vertelden de huurders hoe zij zelf hun woningen nog energiezuiniger konden maken;</li><li>Er is in 2016 toegewerkt naar een fusie op 1 januari 2017 met St. De Woonmaat uit Moordrecht. Hierdoor blijven huurders in Moordrecht verzekerd van goede en betaalbare huurwoningen;</li><li>Medewerkers van Mozaïek Wonen hebben zich ingezet voor onze circa 17.500 huurders. "Dagelijks zie ik onze betrokken medewerkers bergen verzetten. Van woningaanvragen tot huurachterstanden, van burenruzies tot reparatieverzoeken. Ik ben er trots op hoe zij samen met gemeente en partners naar passende oplossingen zoeken. Onze medewerkers blijven ook in 2017 ernaar streven huurders nog beter te helpen", aldus Ron de Haas.</li></ul><p><strong>Nieuwe plannen</strong></p><p>Mozaïek Wonen start in 2017 met het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan 2018-2022. Ron de Haas: "Daarbij blijven we in gesprek met onze huurders en andere stakeholders om te luisteren naar hun wensen rond betaalbaar wonen, energiebesparende maatregelen, nieuwbouw en onderhoud aan woningen".  </p><p><strong>Lees ons verkorte jaarverslag in een overzichtelijke digitale presentatie op: </strong><a href="http://jaarverslag.mozaiekwonen.nl/" target="_blank"><strong>jaarverslag.mozaiekwonen.nl</strong></a></p><p> </p>2017-07-17T22:00:00Z