Persberichten (archief)​

 

 

Website Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen Mozaïek Wonenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/twee-nieuwe-leden-raad-van-commissarissen-mozaïek-wonenWebsite Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen<p><strong>De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen heeft twee nieuwe leden benoemd. Mevrouw drs. A.D. (Antoinette) Kemper is op 10 juli 2018 in functie getreden als lid met het profiel vastgoed-bedrijfsleven. Het andere nieuwe RvC-lid is mevrouw drs. Y. (Yolan) Koster-Dreese. Mevrouw Koster is per 30 september 2018 benoemd als lid met het profiel volkshuisvesting-sociaal domein, dit op voordracht van de huurders. </strong></p><p>Mevrouw Kemper (1976) volgt mevrouw I.K.L. (Ingeborg) de Jong op die wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn op 23 juni 2018 is afgetreden. Mevrouw Kemper is mede-oprichter en directeur van RebelGroup, een financieel strategisch adviesbureau uit Rotterdam. Mevrouw Kemper beschikt over veel ervaring en expertise in het adviseren over vastgoedstrategie, de financiering en verduurzaming van vastgoed en ouderenhuisvesting. </p><p>Mevrouw Koster (1952)  treedt in de functie van mevrouw G. (Gabriëlle) van Asseldonk die eveneens wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn aftredend is. Mevrouw Koster is sinds 31 mei wethouder van de gemeente Bergen (NH). Mevrouw Koster is een ervaren bestuurder en toezichthouder bij gemeenten, zorgorganisaties en sociale- en maatschappelijke instellingen.</p><p>Met deze benoemingen bestaat de Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen per 30 september 2018 uit zes toezichthouders. De andere vier leden zijn:</p><ul><li>Dhr. dr. P.C. (Dik) Hermans, voorzitter, profiel zorg</li><li>De heer W. (Wim) van der Hoeven, profiel lokale gemeenschap, benoemd op voordracht van de huurders</li><li>De heer drs. L.W.M.M. Beljaars (Onno), profiel financieel-economisch</li><li>De heer drs. G. (Glenn) Eduard, benoemd in vervolg op fusieafspraken Mozaïek Wonen en De Woonmaat per 1 januari 2017. Hij heeft een commerciële achtergrond in projectontwikkeling en vastgoedexploitatie.<br></li></ul><p><em>De Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen bestaat om erop toe te zien dat Mozaïek Wonen goede en betaalbare huisvesting biedt aan mensen – van jong tot zeer oud – met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben. </em></p>2018-07-17T22:00:00Z
Website Kostenbesparing op CV-onderhoud door gezamenlijke inkoophttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/kostenbesparing-op-cv-onderhoud-door-gezamenlijke-inkoopWebsite Kostenbesparing op CV-onderhoud door gezamenlijke inkoop<p>​<strong>De vier woningcorporaties in het Groene hart hebben gezamenlijk het onderhoud aan de Cv-installaties aanbesteed. Per 1 juli 2018 wordt het onderhoud aan de Cv-installaties van ruim 28.000 huurwoningen uitgevoerd door twee bedrijven. Mozaïek Wonen, QuaWonen, Woonforte en Woonpartners Midden-Holland besparen daarmee ieder 10 tot 25% met behoud van kwaliteit en goede dienstverlening. Dat geld investeren ze weer in de kwaliteit van hun woningen. Op maandag 25 juni ondertekenden de vier directeuren van de corporaties en de onderhoudsbedrijven de contracten.</strong></p><p>De vier corporaties werken al enkele jaren samen. Door het gezamenlijk aanbesteden van contracten en het inkopen van diensten, krijgen de corporaties meer slagkracht. Het werkgebied van de corporaties heeft voor een deel overlapping. Daarom is het ook eenvoudiger om voor bepaalde gebieden met dezelfde leverancier te werken. De corporaties waren vooral op zoek naar leveranciers die hun kunnen ontzorgen en adviseren.</p><p>Zo gaan de bewoners hun onderhoud van de Cv-installatie krijgen van Feenstra Verwarming en/of Comfort Partners. Deze bedrijven zijn 24/7 bereikbaar.  Voor de komende onderhoudsbeurt, nemen de bedrijven contact met de bewoners. Alle bewoners die een ander onderhoudsbedrijf krijgen, ontvangen een brief met alle gegevens van de nieuwe installateurs.</p>2018-06-24T22:00:00Z
Website Huurders Mozaïek Wonen besparen op energierekeninghttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/huurders-mozaïek-wonen-besparen-op-energierekeningWebsite Huurders Mozaïek Wonen besparen op energierekening<p>Eerste huurders ontvingen aanbod zonnepanelen</p><p><strong>Mozaïek Wonen wil voor haar huurders met een smalle beurs wonen beter betaalbaar maken. Daarom hebben de eerste 700 huurders de afgelopen twee weken per brief een aanbod ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Met de stroomopbrengst van de zonnepanelen kunnen de huurders besparen op hun energierekening en dus ook op hun woonlasten. Met het opwekken van schone energie door middel van zonnepanelen leveren we ook een bijdrage aan een beter milieu. </strong></p><strong></strong><p><strong>Besparen op woonlasten en naar gemiddeld energielabel B</strong><br>Mozaïek Wonen investeert de komende jaren niet alleen in energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van woningen, maar ook in energieopwekkende maatregelen. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze woningen past in ons streven om huurders te helpen besparen op hun woonlasten en om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.” </p><p><strong>Zonnepanelen</strong><br>De komende vier jaar gaat Mozaïek Wonen wijkgericht aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op zo’n 3.850 woningen, waarvan circa 1.615 eengezinswoningen en circa 2.235 appartementen. Zodra een wijk aan de beurt is, ontvangen huurders daarover een bericht. Om de woningen te voorzien van zonnepanelen is Mozaïek Wonen een samenwerking aangegaan met Sungevity voor de eengezinswoningen en Ecorus voor de appartementen. </p><p><strong>Geschikte woningen</strong><br>Sungevity heeft inmiddels bij 800 eengezinswoningen in de wijken Immergroen en Heesterbuurt in Gouda onderzocht welke woningen voordeel kunnen hebben van zonnepanelen. Daarbij keken ze naar de ligging en dakhelling. Ruim 700 woningen in die wijken zijn geschikt gebleken voor het plaatsen van zonnepanelen. De huurders van deze woningen kregen per brief een aanbod. </p><p><strong>Het aanbod voor de huurder</strong><br>Wanneer de huurder graag zonnepanelen op het dak wil laten plaatsen, investeert Mozaïek Wonen. De woningcorporatie koopt de zonnepanelen en zorgt dat de panelen geplaatst en geïnstalleerd worden. De huurder betaalt vervolgens maandelijks een bedrag voor het gebruik van de panelen. Dit bedrag is lager dan de besparing die wordt gerealiseerd met de zonnepanelen. Zo is de huurder goedkoper uit en bespaart hij of zij op de woonlasten.</p><p><strong>Open Dak-dag</strong><br>Mozaïek Wonen organiseert samen met Sungevity een speciale bijeenkomst in de wijk: een Open Dak-dag. Hier kunnen huurders, die een aanbod hebben gekregen, binnenlopen om bijvoorbeeld met een expert te berekenen hoeveel ze kunnen besparen op hun woonlasten. </p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Onderhoud/Zonnepanelen/Sungevity%20-%20Live%20installation%20with%20installers%20-%20residential%2019.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p>2018-05-06T22:00:00Z
Website Start nieuwbouw Graafse Waardhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/start-nieuwbouw-graafse-waardWebsite Start nieuwbouw Graafse Waard<p><strong>​Op 25 april is gestart met het heiwerk voor de nieuwbouw van 27 sociale huurwoningen in de Graafse Waard aan de Koninginneweg in Bodegraven. Het worden zeer energiezuinige en gasloze eengezinswoningen. Deze nieuwbouw verbetert de slaagkans voor woningzoekenden in het vinden van een betaalbare en energiezuinige huurwoning.</strong></p><strong></strong><p><br>Deze eengezinswoningen zijn zeer energiezuinig omdat ze goed worden geïsoleerd en voorzien van een energiezuinige elektrische warmtepomp voor de vloerverwarming en warm tapwater. Een aansluiting op het gasnet is hierdoor niet nodig. </p><p><br>De nieuwbouw vindt plaats naast de andere eengezinswoningen in de Graafse Waard en nabij de appartementengebouwen van Mozaïek Wonen: Emma, Wilhelmina (gedeeltelijk koop), Juliana, Beatrix en Máxima (gedeeltelijk koop). Bouwbedrijf Vink & Zonen B.V. uit Moordrecht verwacht december 2018 klaar te zijn met de bouw.</p><p><br>Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Deze nieuwbouw past in ons streven om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.” Om dat te bereiken investeert Mozaïek Wonen in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het doel is het verlagen van de energiekosten voor de huurder, meer wooncomfort en het is goed voor het milieu.</p><p><br>Bent u geïnteresseerd in één van deze eengezinswoningen? Dan adviseert Mozaïek Wonen u om het woningaanbod op de website <a href="http://www.woningnet.nl/" target="_blank">www.woningnet.nl</a> in de gaten te houden of voor meer informatie te kijken op <a href="/" target="_blank">www.mozaiekwonen.nl</a>. De verwachting is dat de verhuur start in september 2018.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Graafse%20Waard%20(DMS)/AI%20Graafse%20Waard%20achterzijde%20web.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /> </p>2018-04-29T22:00:00Z
Website Geen aantoonbare fouten bij taxatieshttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/geen-aantoonbare-fouten-bij-taxatiesWebsite Geen aantoonbare fouten bij taxaties<p>​<strong>Mozaïek Wonen heeft onderzoek laten doen door een onafhankelijke taxatiecommissie naar de taxaties van de Koopgarantwoningen in 2010-2012 in de wijk Weideveld in Bodegraven. De commissie stelt in de uitkomsten van het door hun opgestelde rapport, dat er geen aantoonbare fouten zijn gemaakt bij de taxaties. Mozaïek Wonen heeft daarom besloten geen extra maatregelen te nemen en niet het verschil in taxatiewaarde te vergoeden. </strong></p><p>De commissie taxeert de woningen wat lager dan de taxateur uit 2010-2012. Het verschil ligt tussen 4,44% en 6,09% per woning. Dit valt volgens de commissie binnen een taxatiemarge van 5 tot 10 % die binnen de verkoopbranche aanvaardbaar is. </p><p>Wij begrijpen dat betrokken eigenaar-bewoners teleurgesteld zijn door dit besluit, maar wij zijn van mening dat dit besluit tot stand is gekomen op grond van een zeer gedegen onafhankelijk onderzoek.</p><p> </p><p><em>Hier leest u  de <a href="/SiteCollectionDocuments/Koopgarant/Conclusie%20rapport.pdf">conclusie van het rapport</a>. </em><em>Vanwege privacygevoelige informatie, leest u niet het volledige rapport.</em></p><p> </p>2018-02-28T23:00:00Z
Website Huurstijging voor huurders Mozaïek Wonen komende vier jaar gemiddeld gelijk aan inflatiehttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/huurstijging-voor-huurders-mozaïek-wonen-komende-vier-jaar-gemiddeld-gelijk-aan-inflatieWebsite Huurstijging voor huurders Mozaïek Wonen komende vier jaar gemiddeld gelijk aan inflatie<p>​<strong>Huurders met een laag inkomen geven steeds vaker aan dat het elk jaar moeilijker wordt om de huur van hun woning te betalen, naast andere stijgende kosten. Mozaïek Wonen ziet dit ook en wil hieraan tegemoet komen door de jaarlijkse huurverhoging de komende 4 jaar gemiddeld gelijk te houden aan de inflatie. Mozaïek Wonen heeft hierover met huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersbelang Moordrecht een meerjarige overeenkomst gesloten.</strong></p><p>De huren voor de sociale huurwoningen van Mozaïek Wonen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht zullen in de periode 2018-2021 gemiddeld stijgen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage van het jaar ervoor. "Eerdere jaren was er nog sprake van een opslag bovenop de inflatie, dat is nu voorbij. We gaan alleen met elkaar in gesprek bij extreme veranderingen, als de inflatie zakt onder de 0,5 procent of stijgt boven de 3 procent", aldus directeur-bestuurder Ron de Haas. </p><p>De inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen blijft overigens gehandhaafd. Ook hier is afgesproken jaarlijks een gematigde verhoging door te voeren. Daarnaast is overeengekomen dat de huurprijs, door deze inkomensafhankelijke huurverhoging, niet hoger wordt dan € 800,-. Ron de Haas: "De opbrengsten uit deze huurverhoging gebruiken we voor duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee streven we ook weer naar lagere energielasten voor onze huurders."  </p><p>De beide huurdersorganisaties kunnen zich goed vinden in de afspraken. Wim den Oudsten van huurdersvereniging Bodegraven: "Mozaīek Wonen geeft al haar huurders hiermee helderheid en zekerheid over het huurbeleid voor de komende jaren. Natuurlijk hoe minder huurverhoging hoe beter, maar we moeten ook realistisch zijn en met deze afspraken is een goede balans gevonden". Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda is tegen de gemaakte afspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging en tekent daarom de overeenkomst niet. Ron de Haas: "Dat vinden we jammer, maar we respecteren hun besluit".</p><p><img src="/SiteCollectionImages/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/IMG_0988%20(002).JPG" alt="" style="margin:5px;" /></p>2018-01-18T23:00:00Z
Website Kleine reparaties gratis voor huurders Mozaïek Wonenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/kleine-reparaties-gratisWebsite Kleine reparaties gratis voor huurders Mozaïek Wonen<p><strong>Huurders van woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda worden vanaf 1 januari 2018 gratis geholpen bij een aantal kleine reparaties in de woning. Een lekkende kraan en een binnendeur die niet goed sluit, zijn voorbeelden van die kleine reparaties. Ook gaat Mozaïek Wonen preventief elk jaar gratis de goten schoonmaken van woningen in boomrijke buurten. </strong><strong> </strong></p><p>Tot nu toe was het mogelijk voor huurders een deel van de kleine reparaties door Mozaïek Wonen te laten uitvoeren via het Service-abonnement Kleine Herstellingen. De huurder betaalde hiervoor maandelijks een klein bedrag van € 2,60 per maand aan Mozaïek Wonen. Dit Service-abonnement is hierdoor komen te vervallen. Dit scheelt de huurder dus ruim € 30,- per jaar.</p><p>Vanaf 1 januari reinigt Mozaïek Wonen als extra dienstverlening ook minimaal 1 maal per jaar alle goten in boomrijke buurten. Voorheen werden de goten door Mozaïek Wonen alleen gereinigd bij de huurders die deelnamen aan het Gotenfonds. Ook hier betaalde de huurder een aparte bijdrage voor. Dit Gotenfonds is nu ook gestopt. Huurders kunnen zich altijd melden, wanneer de goot zodanig vervuilt raakt dat het water niet meer weg kan.</p><p>Volgens de wet zijn huurders zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in de woning, het zogenaamde huurdersonderhoud. Mozaïek Wonen wil het nieuwe jaar voor haar huurders goed beginnen. Daarom breidt ze haar dienstverlening uit bij het onderhoud in de woning. Mozaïek Wonen vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen. Een goed onderhouden woning hoort daarbij. Met deze extra service komt Mozaïek Wonen tegemoet aan de wensen van veel huurders.  </p>2018-01-03T23:00:00Z