Persberichten (archief)​

 

 

Website Huurstijging voor huurders Mozaïek Wonen komende vier jaar gemiddeld gelijk aan inflatiehttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/huurstijging-voor-huurders-mozaïek-wonen-komende-vier-jaar-gemiddeld-gelijk-aan-inflatieWebsite Huurstijging voor huurders Mozaïek Wonen komende vier jaar gemiddeld gelijk aan inflatie<p>​<strong>Huurders met een laag inkomen geven steeds vaker aan dat het elk jaar moeilijker wordt om de huur van hun woning te betalen, naast andere stijgende kosten. Mozaïek Wonen ziet dit ook en wil hieraan tegemoet komen door de jaarlijkse huurverhoging de komende 4 jaar gemiddeld gelijk te houden aan de inflatie. Mozaïek Wonen heeft hierover met huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersbelang Moordrecht een meerjarige overeenkomst gesloten.</strong></p><p>De huren voor de sociale huurwoningen van Mozaïek Wonen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht zullen in de periode 2018-2021 gemiddeld stijgen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage van het jaar ervoor. "Eerdere jaren was er nog sprake van een opslag bovenop de inflatie, dat is nu voorbij. We gaan alleen met elkaar in gesprek bij extreme veranderingen, als de inflatie zakt onder de 0,5 procent of stijgt boven de 3 procent", aldus directeur-bestuurder Ron de Haas. </p><p>De inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen blijft overigens gehandhaafd. Ook hier is afgesproken jaarlijks een gematigde verhoging door te voeren. Daarnaast is overeengekomen dat de huurprijs, door deze inkomensafhankelijke huurverhoging, niet hoger wordt dan € 800,-. Ron de Haas: "De opbrengsten uit deze huurverhoging gebruiken we voor duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee streven we ook weer naar lagere energielasten voor onze huurders."  </p><p>De beide huurdersorganisaties kunnen zich goed vinden in de afspraken. Wim den Oudsten van huurdersvereniging Bodegraven: "Mozaīek Wonen geeft al haar huurders hiermee helderheid en zekerheid over het huurbeleid voor de komende jaren. Natuurlijk hoe minder huurverhoging hoe beter, maar we moeten ook realistisch zijn en met deze afspraken is een goede balans gevonden". Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda is tegen de gemaakte afspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging en tekent daarom de overeenkomst niet. Ron de Haas: "Dat vinden we jammer, maar we respecteren hun besluit".</p><p><img src="/SiteCollectionImages/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/IMG_0988%20(002).JPG" alt="" style="margin:5px;" /></p>2018-01-18T23:00:00Z
Website Kleine reparaties gratis voor huurders Mozaïek Wonenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/kleine-reparaties-gratisWebsite Kleine reparaties gratis voor huurders Mozaïek Wonen<p><strong>Huurders van woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda worden vanaf 1 januari 2018 gratis geholpen bij een aantal kleine reparaties in de woning. Een lekkende kraan en een binnendeur die niet goed sluit, zijn voorbeelden van die kleine reparaties. Ook gaat Mozaïek Wonen preventief elk jaar gratis de goten schoonmaken van woningen in boomrijke buurten. </strong><strong> </strong></p><p>Tot nu toe was het mogelijk voor huurders een deel van de kleine reparaties door Mozaïek Wonen te laten uitvoeren via het Service-abonnement Kleine Herstellingen. De huurder betaalde hiervoor maandelijks een klein bedrag van € 2,60 per maand aan Mozaïek Wonen. Dit Service-abonnement is hierdoor komen te vervallen. Dit scheelt de huurder dus ruim € 30,- per jaar.</p><p>Vanaf 1 januari reinigt Mozaïek Wonen als extra dienstverlening ook minimaal 1 maal per jaar alle goten in boomrijke buurten. Voorheen werden de goten door Mozaïek Wonen alleen gereinigd bij de huurders die deelnamen aan het Gotenfonds. Ook hier betaalde de huurder een aparte bijdrage voor. Dit Gotenfonds is nu ook gestopt. Huurders kunnen zich altijd melden, wanneer de goot zodanig vervuilt raakt dat het water niet meer weg kan.</p><p>Volgens de wet zijn huurders zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in de woning, het zogenaamde huurdersonderhoud. Mozaïek Wonen wil het nieuwe jaar voor haar huurders goed beginnen. Daarom breidt ze haar dienstverlening uit bij het onderhoud in de woning. Mozaïek Wonen vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen. Een goed onderhouden woning hoort daarbij. Met deze extra service komt Mozaïek Wonen tegemoet aan de wensen van veel huurders.  </p>2018-01-03T23:00:00Z
Website Start nieuwbouw eengezinswoningen Graafse Waard in zichthttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/start-nieuwbouw-eengezinswoningen-graafse-waard-in-zichtWebsite Start nieuwbouw eengezinswoningen Graafse Waard in zicht<p>​<strong>Op 12 december ondertekenden woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda en Bouwbedrijf Vink & Zonen B.V. uit Moordrecht een overeenkomst voor de bouw van 27 energiezuinige sociale huurwoningen in de Graafse Waard aan de Koninginneweg in Bodegraven.  Deze nieuwbouw verbetert de slaagkans voor woningzoekenden in het vinden van een betaalbare huurwoning.</strong></p><p>De nieuwbouw gaat plaatsvinden naast de andere eengezinswoningen in de Graafse Waard en nabij de appartementengebouwen van Mozaïek Wonen: Emma, Wilhelmina (gedeeltelijk koop), Juliana, Beatrix en Máxima. Het is de verwachting dat in maart 2018 de bouw van start gaat.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Graafse%20Waard%20(DMS)/AI%20Graafse%20Waard%20achterzijde%20web.jpg" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p><p><br></p><p> </p>2017-12-12T23:00:00Z
Website 84 nieuwe woningen in Bodegraven Centrumhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/84-nieuwe-woningen-in-bodegraven-centrumWebsite 84 nieuwe woningen in Bodegraven Centrum<p>​Op maandag 11 december 2017 ondertekenden de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Heijmans en woningcorporatie Mozaïek Wonen een koop- en realisatieovereenkomst voor een nieuwe woonwijk aan de rand van het centrum van Bodegraven op het voormalige Domburgterrein. Voor dit project werd in februari dit jaar al een intentieovereenkomst getekend.</p><p><strong>De nieuwe woonwijk ‘Hart van Bodegraven’</strong><br>Op het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg en de Doortocht komen 55 grondgebonden rijwoningen in de vrije sector. Het betreft koop- en huurwoningen met een woonoppervlakte van 118 tot 125 m2. Naast de eengezinswoningen ontwikkelt en realiseert Heijmans 29 appartementen in de sociale huur voor woningcorporatie Mozaïek Wonen. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: ”Het is mooi dat in deze wijk ook ruimte is voor sociale huurwoningen. In Bodegraven is daar veel vraag naar”.</p><p>Er wordt vlakbij het centrum en het station een fraai ingepast woonbuurtje gerealiseerd. Tijdens de inloopbijeenkomst op 28 juni 2017 werd de planopzet met hofjes en de Bodegraafse architectuur positief ontvangen. Deze lijn is daarom doorgezet bij de verdere planuitwerking. Lonneke Zuidwijk, adjunct-directeur van Heijmans: “Een mooi project met een gevarieerd programma, waar wij het komende jaar met veel enthousiasme aan gaan werken. Wethouder Kees Oskam: “Vanuit de gemeente zijn we blij met deze overeenkomst. De partijen onderzoeken nog of de woningen extra duurzaam kunnen worden, zodat de huizen nog beter aansluiten bij de doelstelling van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn”.</p><p><strong>Voorbereidende werkzaamheden</strong><br>De komende periode worden er in opdracht van de gemeente voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er vindt archeologisch onderzoek plaats, wordt er verontreinigde grond afgevoerd en funderingsresten van de voormalige bebouwing worden verwijderd. De voorbelasting met zand om toekomstige zetting van het terrein te minimaliseren wordt naar verwachting in maart 2018 aangebracht en blijft ongeveer zes maanden liggen.</p><p><strong>Planning</strong><br>De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 het college van B&W een besluit neemt over het bestemmingsplan. Deze ligt hierna zes weken ter inzage. Medio 2018 start de verkoop. Na vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad start Heijmans naar verwachting begin 2019 met de bouw van de woningen. </p><p><strong>Informatie</strong><br>Meer informatie is te vinden op de website <a href="http://www.hartvanbodegraven.nl/">www.hartvanbodegraven.nl</a>. Belangstellenden kunnen zich hier via contact inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt het project ook volgen via facebook @hartvanbodegraven.</p><p><img alt="AV_Molenzicht-Koop-realisatieovereenkomst_14-web.jpg" src="/PublishingImages/Paginas/84-woningen-in-Bodegraven-Centrum-/AV_Molenzicht-Koop-realisatieovereenkomst_14-web.jpg" style="margin:5px 0px;width:662px;" /><br>Ondertekening van de overeenkomst door Lonneke Zuidwijk, Kees Oskam en Ron de Haas in Brouwerij de Molen.</p>2017-12-11T23:00:00Z
Website Start nieuwbouw energiezuinige en gasloze appartementenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/start-nieuwbouw-energiezuinige-en-gasloze-appartementenWebsite Start nieuwbouw energiezuinige en gasloze appartementen<p><strong>Donderdag 2 november vindt de officiële start plaats van de nieuwbouw van 23 sociale huurappartementen aan de Akkermunt in de wijk Weideveld in Bodegraven. Wethouder </strong><strong>Dirk-Jan Knol geeft het startsein door het slaan van de eerste paal. De appartementen worden zeer energiezuinig en gasloos. Bij 13 appartementen wordt het netto energieverbruik zelfs nul. Ook wel nul-op-de-meter-woningen (NOM) genoemd.</strong></p><strong></strong><p>Zeer energiezuinig zijn deze appartementen omdat ze buitengewoon goed worden geïsoleerd met  driedubbel glas en voorzien van een energiezuinige warmtepomp voor de vloerverwarming en warm tapwater. Onder het gebouw zijn bronnen geboord van 140 meter diep die aardwarmte leveren aan de warmtepompen. Een aansluiting op het gasnet is hierdoor niet nodig. Op het dak van het appartementengebouw komen stroomopwekkende zonnepanelen. Die zorgen ervoor dat 13 appartementen een netto energieverbruik hebben van nul. Het energieverbruik is dan net zo hoog als de opgewekte energie.</p><p><br>Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Deze nieuwbouw past in ons streven om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.” Om dat te bereiken investeert Mozaïek Wonen in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het doel is het verlagen van de energiekosten voor de huurder, meer wooncomfort en het is goed voor het milieu.</p><p><br>Bent u geïnteresseerd in één van deze energiezuinige driekamerappartementen? Dan adviseert Mozaïek Wonen u om het woningaanbod op de website <a href="http://www.woningnet.nl/">www.woningnet.nl</a> in de gaten te houden of voor meer informatie te kijken op <a href="/">www.mozaiekwonen.nl</a>. De verwachting is dat de verhuur start in het voorjaar van 2018 en dat aannemer Van Wijnen voor de bouwvak van 2018 klaar is met de nieuwbouw.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Weideveld/23%20appartementen.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /> </p><p> </p>2017-10-30T23:00:00Z
Website Sloop en nieuwbouw Verzetslaan/Eendrachtsweghttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/sloop-en-nieuwbouw-verzetslaan-eendrachtswegWebsite Sloop en nieuwbouw Verzetslaan/Eendrachtsweg<p><strong>Woningcorporatie Mozaïek Wonen gaat 60 flatwoningen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan in Gouda slopen en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Donderdag 28 september zijn de huurders van deze woningen per brief over dit besluit geïnformeerd. Ook zijn ze </strong><strong>uitgenodigd voor een informatieavond op 16 oktober. </strong></p><p>Voor de huurders is het slopen van de woningen een ingrijpende gebeurtenis. Iedere huurder moet in ieder geval voor de sloop verhuisd zijn. Bij het zoeken naar een andere woning krijgen de huurders hulp van Mozaïek Wonen. Eind dit jaar kunnen huurders tijdens een gesprek aan huis hun woonwensen doorgeven. Huurders hebben vanaf 1 januari 2018 recht op een verhuiskostenvergoeding.</p><p><strong>Nieuwbouw</strong><br>Het is de verwachting dat Mozaïek Wonen eind 2019 kan starten met de daadwerkelijke sloop van de woningen. Ron de Haas, directeur-bestuurder: “Er komen 45 nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen voor terug: 18 eengezinswoningen en 27 appartementen.”  </p><p><strong>Wijkontwikkeling </strong><br>Onder het motto “Gastvrij Gouda Oost” werkt Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden Holland en de gemeente Gouda sinds 2001 aan de verbetering van de leefbaarheid in Gouda Oost. Al veel woningen zijn rondom de Eendrachtsweg en Verzetslaan gesloopt. Woonpartners Midden-Holland heeft inmiddels in dit deel van de wijk al nieuwe woningen gerealiseerd. Mozaïek Wonen heeft rondom het Olympiadeplein onder andere het appartementengebouw De Tribune gebouwd en de woningen aan de Estafetteflat opgeknapt en levensloopbestendig gemaakt. Aansluitend is door de gemeente ook de buitenruimte rond deze woningen opgehoogd en volledig vernieuwd.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Nieuwbouwprojecten/Verzetslaan%20en%20Eendrachtsweg/Foto%20woningen%20Eendrachtsweg%20Sharepoint.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /></p>2017-09-28T22:00:00Z
Website Mozaïek Wonen isoleert 175 woningenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/mozaïek-wonen-isoleert-175-woningenWebsite Mozaïek Wonen isoleert 175 woningen<p>​<strong>Woningcorporatie Mozaïek Wonen isoleert circa 175 woningen in de wijk Immergroen, in en rond de Taxus- en Denneweg, in Gouda. De energiebesparende maatregelen bestaan uit het isoleren van daken, muren en vloeren. Voor de bouwvak is gestart met het isoleren van de daken. Mozaïek Wonen investeert in energiebesparende maatregelen met als doel het verlagen van de energiekosten voor de huurder, maar ook voor meer wooncomfort en het is goed voor het milieu.</strong></p><p>Mozaïek Wonen vindt betaalbaarheid van wonen belangrijk. Of een woning betaalbaar is hangt niet alleen af van de huurprijs maar ook van de energiekosten. "Belangrijk om hierbij te melden is dat Mozaïek Wonen de huurprijs niet verhoogt als gevolg van deze verbeteringen" aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder.</p><p><strong>Na de bouwvak verder<br></strong>De aannemer gaat na de bouwvak verder. De planning is dat de werkzaamheden in november dit jaar gereed zijn.</p><p><strong>Van E naar B</strong><br> Door de energiebesparende maatregelen krijgen deze woningen energielabel B. De meeste woningen hebben nu label E. Energielabel A is het meest zuinige label en G het minst zuinige. Mozaïek Wonen wil dat eind 2018/begin 2019 95% van haar huurwoningen het groene energielabel C of hoger (A of B) heeft. </p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Onderhoudsprojecten/PO17-0002%20Isoleren%20Immergroen/isoleren.JPG" alt="" style="margin:5px 0px;width:662px;" /></p><p> </p>2017-07-23T22:00:00Z
Website 'Het gaat erom dat we mensen een thuis kunnen bieden'https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/het-gaat-erom-dat-we-mensen-een-thuis-kunnen-biedenWebsite 'Het gaat erom dat we mensen een thuis kunnen bieden'<p><strong>Mozaïek Wonen brengt jaarverslag 2016 uit</strong></p><p><strong>In 2016 had Mozaïek Wonen meer financiële ruimte om te investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en betaalbaarheid van wonen voor de huurder met de smalle beurs. "Daar zijn we blij mee, maar waar het om gaat is dat circa 17.500 mensen hier een plek hebben die ze hun thuis kunnen noemen. Voor hen zetten we ons in", aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen in het digitaal verschenen jaarverslag 2016. </strong><br><br>Na een aantal jaren van bezuinigen, was er in 2015 bij Mozaïek Wonen al ruimte gekomen om voorzichtig te investeren. Deze stijgende lijn heeft zich in 2016 voortgezet. Daardoor kon Mozaïek Wonen bijvoorbeeld het voormalige stadskantoor in Gouda aankopen en in meer woningen energiebesparende voorzieningen aanbrengen. Tegelijkertijd dienen zich in de toekomst nieuwe onzekerheden aan die Mozaïek Wonen financieel moet kunnen opvangen, zoals de eventuele gevolgen van een nieuw regeerakkoord en een mogelijk stijgende verhuurdersheffing en rente. </p><p><strong>In 2016 gebeurde er veel positiefs. Een greep:</strong></p><ul><li>In de Goudse wijk Korte Akkeren leverde Mozaïek Wonen het nieuwbouwcomplex Heerenborch op. Dat omvat niet alleen 14 betaalbare energiezuinige huurwoningen, welzijnsorganisatie Kwadraad beheert er ook het door Mozaïek Wonen gebouwde buurtservicecentrum De Walvis;</li><li>In Bodegraven startte Mozaïek Wonen met de bouw van Nieuw Rijngaarde, met 43 sociale huurappartementen voor senioren;</li><li>In 2016 gaf Mozaïek Wonen € 2,1 miljoen uit aan energiebesparende maatregelen. Zo zijn bijvoorbeeld bij circa 300 woningen in de Heesterbuurt en in en rond de Mercatorsingel in Gouda de daken en muren geïsoleerd. Energiecoaches vertelden de huurders hoe zij zelf hun woningen nog energiezuiniger konden maken;</li><li>Er is in 2016 toegewerkt naar een fusie op 1 januari 2017 met St. De Woonmaat uit Moordrecht. Hierdoor blijven huurders in Moordrecht verzekerd van goede en betaalbare huurwoningen;</li><li>Medewerkers van Mozaïek Wonen hebben zich ingezet voor onze circa 17.500 huurders. "Dagelijks zie ik onze betrokken medewerkers bergen verzetten. Van woningaanvragen tot huurachterstanden, van burenruzies tot reparatieverzoeken. Ik ben er trots op hoe zij samen met gemeente en partners naar passende oplossingen zoeken. Onze medewerkers blijven ook in 2017 ernaar streven huurders nog beter te helpen", aldus Ron de Haas.</li></ul><p><strong>Nieuwe plannen</strong></p><p>Mozaïek Wonen start in 2017 met het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan 2018-2022. Ron de Haas: "Daarbij blijven we in gesprek met onze huurders en andere stakeholders om te luisteren naar hun wensen rond betaalbaar wonen, energiebesparende maatregelen, nieuwbouw en onderhoud aan woningen".  </p><p><strong>Lees ons verkorte jaarverslag in een overzichtelijke digitale presentatie op: </strong><a href="http://jaarverslag.mozaiekwonen.nl/" target="_blank"><strong>jaarverslag.mozaiekwonen.nl</strong></a></p><p> </p>2017-07-17T22:00:00Z
Website Succesvol samenwerken in Goudahttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/succesvol-samenwerken-in-goudaWebsite Succesvol samenwerken in Gouda<p><strong>Goed wonen is voor iedereen belangrijk. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken daarom de komende jaren samen om voor meer goede en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor prettige woonwijken en voldoende woningen voor specifieke groepen.</strong></p><p><br><strong>In Gouda kennen de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland en de gemeente een lange traditie van prestatieafspraken maken. Met de Raamovereenkomst Wonen Gouda 2017-2020 zetten partijen de traditie voort. Nieuw is dat de huurdersorganisaties Beter Wonen Gouda en Huurdersbelangen Regio Hollands Midden(HRHM) deze overeenkomst ook meetekenen.</strong></p><p>In de raamovereenkomst leggen partijen vast hoe ze willen samenwerken en wat ze willen bereiken. Het gaat om een hele reeks afspraken op hoofdlijnen voor de periode 2017 tot en met 2020. De woningcorporaties werken deze afspraken zo nodig jaarlijks uit in concrete activiteiten en investeringen. Basis voor de raamovereenkomst is de gemeentelijke Woonvisie Gouda 2015-2020. De afspraken gaan over de volgende onderwerpen:</p><ul><li>Woon- en leefkwaliteit wijken, het nastreven van gemengde wijken en een evenwichtig aanbod sociale huurwoningen in iedere wijk, het voortzetten en afronden van de Wijkontwikkeling in Gouda Oost en Korte Akkeren en het nemen van maatregelen tegen woninginbraken;</li><li>Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid, het in stand houden van voldoende betaalbare huurwoningen voor verschillende doel- en aandachtsgroepen, het matigen van huren voor betaalbaarheid en het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor vergunninghouders en andere groepen woningzoekenden;</li><li>Woningproductie, het verkennen van de vraag naar sociale huurwoningen, het inventariseren van geschikte locaties voor sociale huurwoningen, het bouwen van sociale huurwoningen (onder andere in Westergouwe) en het bouwen van geliberaliseerde huurwoningen zolang marktpartijen onvoldoende in die vraag voorzien;</li><li>Kwaliteit van de voorraad, denk aan de energielabels naar hoger niveau brengen, de bereidheid tonen tot pilots met Nul-op-de-Meter (NOM) woningen en het inventariseren van de levensloopgeschiktheid van het corporatiebezit;</li><li>Wonen met zorg, het bijdragen aan een passend aanbod voor senioren en mensen met een functiebeperking voor zover deze tot de doelgroep van woningcorporaties behoren, het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor de uitstroom uit opvang en zorg, en het beschikbaar houden van aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke functiebeperking.</li></ul><p>De overeenkomst werd op 30 mei officieel ondertekend door de vijf partijen.</p><p><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Algemeen/Succesvol%20samenwerken%20in%20Gouda.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /></p><p><br></p>2017-05-29T22:00:00Z
Website Beperkte huurverhoging voor laagste inkomenshttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/persberichten-(archief)/beperkte-huurverhoging-voor-laagste-inkomensWebsite Beperkte huurverhoging voor laagste inkomens<p>​<strong>Betaalbaarheid van wonen voor de huurders met de smalle beurs staat bij woningcorporatie  Mozaïek Wonen uit Gouda centraal. Daarom krijgt het merendeel van de huurders, die een laag- of middeninkomen hebben, vanaf 1 juli een lage huurverhoging van 0,3% (= alleen inflatie) tot maximaal 0,8%. Daar staat tegenover dat Mozaïek Wonen aan de hogere inkomens een hogere huurverhoging vraagt van maximaal 3,3%. Huurders ontvangen vóór 1 mei hierover een brief. </strong></p><p>Het gaat bij huurders met een laag- of middeninkomen om een bruto jaarinkomen tot € 40.349,-. De overheid staat voor deze huurders een huurverhoging van 2,8% toe. Omdat betaalbaar wonen voor  deze inkomensgroepen steeds moeilijker wordt, beperkt Mozaïek Wonen de huurverhoging van 0,3% tot maximaal 0,8%. </p><p>Aan huurders met een laag of middeninkomen vraagt Mozaïek Wonen een lagere huur dan ze voor de woning, gezien de kwaliteit en ligging, mag vragen. Mozaïek Wonen vindt het evenwel billijk om aan de kleine groep huurders met een hoger inkomen vanaf € 40.349,- een huurprijs te vragen die door de hogere huurverhoging iets meer richting de toegestane huurprijs gaat. Daarbij geldt dat de huurprijs, als gevolg van deze inkomensafhankelijke huurverhoging, per 1 juli niet hoger wordt dan € 800,-. Met de extra inkomsten investeert de woningcorporatie in nieuwe betaalbare huurwoningen en <br>energiebesparende maatregelen en beperkt de huurprijs voor de lagere inkomens. Huishoudens waar-van één of meer personen de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en huishoudens van vier of meer personen met een hoog inkomen krijgen niet de hogere huurverhoging maar de lage.<br></p><p> </p><p><span aria-hidden="true"><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Diverse/Huurverhoging2.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></span></p>2017-04-19T22:00:00Z
Website Samen huisuitzettingen voorkomenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/nieuwsberichten-(archief)/samen-huisuitzettingen-voorkomenWebsite Samen huisuitzettingen voorkomen<p>​Een actieve samenwerking met partners in Gouda zorgde ervoor dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Vandaag tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland hiervoor een convenant. De regiogemeenten sluiten lokaal eenzelfde convenant af. De gezamenlijke ambitie is om huisuitzettingen te voorkomen en huurders een kans te bieden voor een nieuwe start. Dit voorkomt dat inwoners afglijden naar armoede, dakloos worden en het voorkomt een ongewenste opeenstapeling van problemen.<br>In 2014 zijn 25 huisuitzettingen geweest, maar 61 voorkomen. In 2015 zijn 24 huisuitzettingen geweest en 86 voorkomen. Het convenant zorgt ervoor dat de deelnemende partijen elkaar onderling kunnen aanspreken op de overeengekomen afspraken.<br><br><strong>Vroegsignalering van betalingachterstand en woonoverlast</strong><br>Huisuitzettingen brengen veel persoonlijk leed en ook (maatschappelijke) kosten met zich mee. Het is daarom ongewenst dat huurders in een problematische woon- of schuldsituatie verkeren of dreigen te geraken. Om die reden komen de convenantpartijen onder meer overeen om vroegtijdig huurachterstanden en woonoverlast te signaleren. Deze aspecten gaan vaak gepaard met meervoudige problematiek waarvoor het inzetten van hulpverlening nodig is. Het tijdig aanbieden van zorg en begeleiding is belangrijk om verdere problemen  te voorkomen.<br> <br><strong>Laatstekansbeleid</strong><br>Het kan zijn dat eerdere hulpverlening niet het gewenste resultaat oplevert, maar dat er toch een mogelijkheid is dat de huurder zich met begeleiding aan de huurverplichtingen kan houden. Dan wordt de laatste kans van kracht in de bestaande huurwoning of in een andere woning om huisuitzetting of dakloosheid te voorkomen. Deze kan in dezelfde gemeente zijn of in een andere gemeente.</p><p><em><img src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Diverse/kleine%20fotos/Samen%20huisuitzettingen%20voorkomen.jpg" alt="" style="margin:5px;width:662px;" /></em> </p><p><em></em> <em>Van links naar rechts: de heer  Sjaak de Gouw (RDOG), mevrouw Corinne Dijkstra (gemeente Gouda), wethouder Rogier Tetteroo, directeur-bestuurder Ron de Haas (Mozaïek Wonen) en Bart Zwamborn (manager ORN Woonpartners Midden-Holland)</em> </p>2017-04-02T22:00:00Z