84 nieuwe woningen in Bodegraven Centrum

​Op maandag 11 december 2017 ondertekenden de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Heijmans en woningcorporatie Mozaïek Wonen een koop- en realisatieovereenkomst voor een nieuwe woonwijk aan de rand van het centrum van Bodegraven op het voormalige Domburgterrein. Voor dit project werd in februari dit jaar al een intentieovereenkomst getekend.

De nieuwe woonwijk ‘Hart van Bodegraven’
Op het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg en de Doortocht komen 55 grondgebonden rijwoningen in de vrije sector. Het betreft koop- en huurwoningen met een woonoppervlakte van 118 tot 125 m2. Naast de eengezinswoningen ontwikkelt en realiseert Heijmans 29 appartementen in de sociale huur voor woningcorporatie Mozaïek Wonen. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: ”Het is mooi dat in deze wijk ook ruimte is voor sociale huurwoningen. In Bodegraven is daar veel vraag naar”.

Er wordt vlakbij het centrum en het station een fraai ingepast woonbuurtje gerealiseerd. Tijdens de inloopbijeenkomst op 28 juni 2017 werd de planopzet met hofjes en de Bodegraafse architectuur positief ontvangen. Deze lijn is daarom doorgezet bij de verdere planuitwerking. Lonneke Zuidwijk, adjunct-directeur van Heijmans: “Een mooi project met een gevarieerd programma, waar wij het komende jaar met veel enthousiasme aan gaan werken. Wethouder Kees Oskam: “Vanuit de gemeente zijn we blij met deze overeenkomst. De partijen onderzoeken nog of de woningen extra duurzaam kunnen worden, zodat de huizen nog beter aansluiten bij de doelstelling van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn”.

Voorbereidende werkzaamheden
De komende periode worden er in opdracht van de gemeente voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er vindt archeologisch onderzoek plaats, wordt er verontreinigde grond afgevoerd en funderingsresten van de voormalige bebouwing worden verwijderd. De voorbelasting met zand om toekomstige zetting van het terrein te minimaliseren wordt naar verwachting in maart 2018 aangebracht en blijft ongeveer zes maanden liggen.

Planning
De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 het college van B&W een besluit neemt over het bestemmingsplan. Deze ligt hierna zes weken ter inzage. Medio 2018 start de verkoop. Na vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad start Heijmans naar verwachting begin 2019 met de bouw van de woningen.

Informatie
Meer informatie is te vinden op de website www.hartvanbodegraven.nl. Belangstellenden kunnen zich hier via contact inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt het project ook volgen via facebook @hartvanbodegraven.

AV_Molenzicht-Koop-realisatieovereenkomst_14-web.jpg
Ondertekening van de overeenkomst door Lonneke Zuidwijk, Kees Oskam en Ron de Haas in Brouwerij de Molen.