Aanpak Mozaïek Wonen zorgt voor minder huurachterstand

Woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda biedt goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. Zorgen dat de woningen voor huurders betaalbaar zijn en blijven, betekent ook dat Mozaïek Wonen huurders helpt als betalingsproblemen dreigen. Door een preventieve huurincasso sinds 2014 is Mozaïek Wonen beter in staat huurachterstanden te voorkomen. In het onlangs verschenen jaarverslag van 2015 meldt Mozaïek Wonen dat de huurachterstand bij zittende huurders is teruggelopen tot 1,03%.

Mozaïek Wonen informeert huurders zo vroeg mogelijk over dreigende huurachterstanden. Ook biedt ze ondersteuning of betaalmethoden aan die bij hen passen. Dankzij deze aanpak is de huurachterstand bij zittende huurders (woningen en niet-woningen) teruggelopen. Eind 2015 bedroeg die 1,03% (2014: 1,37%, 2013: 1,40%). Dit betekent dat er eind 2015 1,03% achterstand was op wat in totaal aan huur betaald zou moeten zijn. Bij zittende huurders van woningen namen de (kort- en langlopende) huurachterstanden zelfs af tot 0,94%. Bij vertrokken huurders van woningen bleef de achterstand met 0,39% ongeveer gelijk. In 2016 richt Mozaïek Wonen zich daarom meer op die vertrokken huurders.