Beperkte huurverhoging voor huurders Mozaïek

Omdat betaalbaar wonen voor met name de lage inkomensgroep steeds moeilijker wordt, beperkt Mozaïek Wonen de huurverhoging per 1 juli. Voor de huurders met een laag inkomen, met een bruto jaarinkomen tot € 42.436,-, varieert de huurverhoging van slechts 1,1% tot maximaal 1,9%. Aan de hogere inkomens vanaf € 42.436,- vraagt Mozaïek Wonen een hogere huurverhoging van 4,6%. Huurders ontvangen vóór 1 mei hierover een brief.

Ron de Haas, directeur-bestuurder: “Betaalbaar wonen vindt Mozaïek Wonen belangrijk. We hebben echter voor het onderhoud en het bouwen van woningen de huurverhoging wel nodig, maar vanwege de betaalbaarheid houden we die dus beperkt.”  

De huurverhoging is beperkt
De overheid staat namelijk voor de lage inkomensgroep een huurverhoging per huishouden toe van maximaal 4,1% en voor de hogere inkomens maximaal 5,6%.

Uitzonderingen
De hogere huurverhoging van 4,6% is niet voor huurders die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, voor huishoudens groter dan vier of meer personen en voor een deel van huurders die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Wanneer zij een hoger inkomen hebben, krijgen ze een huurverhoging zoals de lage inkomens.