Buurtbemiddelaars bedankt!

Op donderdag 21 november stonden de buurtbemiddelaars van de gemeente Gouda, Waddinxveen en Zuidplas in het zonnetje. Deze circa 40 vrijwilligers worden ingezet bij overlast en burenruzies. Woningcorporatie Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland hebben een contract met Kwadraad voor de inzet van Buurtbemiddeling. Wethouder Henry ten Zijthoff van de gemeente Waddinxveen die de rol van gastheer vanuit drie gemeenten oppakte, bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Hij weet vanuit zijn vroegere werkervaring dat dit een bijzonder zware taak kan zijn.

Hij vond het heel bijzonder dat zijn laatste officiële taak als wethouder het bedanken van de buurtbemiddelaars was. “De sociale en psychische problemen onder bewoners nemen toe. Ik heb diep respect voor dit prachtige werk dat u doet. Het vraagt om empathie, geduld en humor. Ik weet niet wat ik in januari ga doen en doe geen toezegging, maar ik kan geloven dat het veel voldoening geeft. Chapeau!”

Overlast
Uit de overlastmonitor van Aedes blijkt dat de overlast door bewoners in de jaren is toegenomen. In de top 4 van overlast staat geluid, vervuiling, agressie tegenover buren en medewerkers en verward gedrag. Incidenteel hebben de woningcorporaties en hun huurders te maken met schade, isolement, grote incidenten en valse beschuldigingen. Onder de preventiemaatregelen noemt het onderzoek ook buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling kan ingeschakeld worden door de woningcorporaties maar steeds meer huurders trekken zelf aan de bel. Er vinden per jaar ongeveer 400 bemiddelingen plaats in de gemeenten Gouda, Zuidplas en Waddinxveen. Beide corporaties werken in alle gemeentes op dezelfde manier. Ongeveer 60% van de bemiddelingen eindigen in een positief resultaat. 

Bemiddelen is een vak
Willem van den Berge, adjunct-directeur van Woonpartners benadrukte vanuit beide corporaties “Wonen doe je samen. En overlast is lastig. Als corporatie kunnen je vaak alleen maar een briefje versturen of een portiekgesprek voeren. Maar het is niet onze rol en ook niet ons vak. Ik ben dan ook heel blij met de inzet van deze vrijwilligers. Ze zijn onpartijdig en kijken met een frisse blik. Ze zijn ook heel loyaal. Er zijn vrijwilligers die deze taak al ruim 20 jaar doen. Ik wens voor ieder van u veel voldoening en een mooi resultaat”. 

Er werden bij de bijeenkomst verhalen gedeeld tussen de medewerkers van de corporatie en de buurtbemiddelaars, sommige succesvol maar ook met de realiteitszin van dat het soms niet lukt. Carin, de woonconsulent: ”Ik ben blij dat ik nu een gezicht zie van vrijwilligers, maar dat is ook omgekeerd fijn. Aan de telefoon is het moeilijk om bij burenconflicten de feiten en emoties boven water te halen. Ze begrijpen elkaar niet, ze spreken niet dezelfde taal en dikwijls liggen er kleine punten aan de basis die door de tijd heen tot grote conflicten zijn gegroeid. Bij ons is er vaak gebrek aan tijd en zijn we vaak oplossingsgericht aan het denken, terwijl de buren zelf tot een oplossing moeten komen. Dan is het resultaat veel sterker. Ik waardeer dan ook de mensenkennis, tact en geduld van jullie”.

Wim zet zich al jaren in als bemiddelaar. Hij heeft al vele zaken behandeld, maar eentje vond hij heel bijzonder. “Ik heb geleerd nooit af te gaan op de eerste of zelfs tweede indruk. Soms zit de situatie anders in elkaar. Met doorvragen en geduld kom je erachter wat er eigenlijk speelt”. Lees hier het bijzondere verhaal van Wim.

Als buren niet naar elkaar willen luisteren of ze zitten al jaren in de emotie, wat alleen maar resulteert in escalatie, dan lukt het vaak niet om te bemiddelen. Alle bewoners van de gemeente kunnen om buurtbemiddeling vragen. In de gemeente Gouda worden de meeste aanvragen gedaan (243) ten opzichte van Zuidplas (86) en Waddinxveen (72).