'Het gaat erom dat we mensen een thuis kunnen bieden'

Mozaïek Wonen brengt jaarverslag 2016 uit

In 2016 had Mozaïek Wonen meer financiële ruimte om te investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en betaalbaarheid van wonen voor de huurder met de smalle beurs. "Daar zijn we blij mee, maar waar het om gaat is dat circa 17.500 mensen hier een plek hebben die ze hun thuis kunnen noemen. Voor hen zetten we ons in", aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen in het digitaal verschenen jaarverslag 2016.

Na een aantal jaren van bezuinigen, was er in 2015 bij Mozaïek Wonen al ruimte gekomen om voorzichtig te investeren. Deze stijgende lijn heeft zich in 2016 voortgezet. Daardoor kon Mozaïek Wonen bijvoorbeeld het voormalige stadskantoor in Gouda aankopen en in meer woningen energiebesparende voorzieningen aanbrengen. Tegelijkertijd dienen zich in de toekomst nieuwe onzekerheden aan die Mozaïek Wonen financieel moet kunnen opvangen, zoals de eventuele gevolgen van een nieuw regeerakkoord en een mogelijk stijgende verhuurdersheffing en rente.

In 2016 gebeurde er veel positiefs. Een greep:

  • In de Goudse wijk Korte Akkeren leverde Mozaïek Wonen het nieuwbouwcomplex Heerenborch op. Dat omvat niet alleen 14 betaalbare energiezuinige huurwoningen, welzijnsorganisatie Kwadraad beheert er ook het door Mozaïek Wonen gebouwde buurtservicecentrum De Walvis;
  • In Bodegraven startte Mozaïek Wonen met de bouw van Nieuw Rijngaarde, met 43 sociale huurappartementen voor senioren;
  • In 2016 gaf Mozaïek Wonen € 2,1 miljoen uit aan energiebesparende maatregelen. Zo zijn bijvoorbeeld bij circa 300 woningen in de Heesterbuurt en in en rond de Mercatorsingel in Gouda de daken en muren geïsoleerd. Energiecoaches vertelden de huurders hoe zij zelf hun woningen nog energiezuiniger konden maken;
  • Er is in 2016 toegewerkt naar een fusie op 1 januari 2017 met St. De Woonmaat uit Moordrecht. Hierdoor blijven huurders in Moordrecht verzekerd van goede en betaalbare huurwoningen;
  • Medewerkers van Mozaïek Wonen hebben zich ingezet voor onze circa 17.500 huurders. "Dagelijks zie ik onze betrokken medewerkers bergen verzetten. Van woningaanvragen tot huurachterstanden, van burenruzies tot reparatieverzoeken. Ik ben er trots op hoe zij samen met gemeente en partners naar passende oplossingen zoeken. Onze medewerkers blijven ook in 2017 ernaar streven huurders nog beter te helpen", aldus Ron de Haas.

Nieuwe plannen

Mozaïek Wonen start in 2017 met het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan 2018-2022. Ron de Haas: "Daarbij blijven we in gesprek met onze huurders en andere stakeholders om te luisteren naar hun wensen rond betaalbaar wonen, energiebesparende maatregelen, nieuwbouw en onderhoud aan woningen".  

Lees ons verkorte jaarverslag in een overzichtelijke digitale presentatie op: jaarverslag.mozaiekwonen.nl