Huurders Mozaïek Wonen besparen op energierekening

Eerste huurders ontvingen aanbod zonnepanelen

Mozaïek Wonen wil voor haar huurders met een smalle beurs wonen beter betaalbaar maken. Daarom hebben de eerste 700 huurders de afgelopen twee weken per brief een aanbod ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Met de stroomopbrengst van de zonnepanelen kunnen de huurders besparen op hun energierekening en dus ook op hun woonlasten. Met het opwekken van schone energie door middel van zonnepanelen leveren we ook een bijdrage aan een beter milieu.

Besparen op woonlasten en naar gemiddeld energielabel B
Mozaïek Wonen investeert de komende jaren niet alleen in energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van woningen, maar ook in energieopwekkende maatregelen. Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze woningen past in ons streven om huurders te helpen besparen op hun woonlasten en om in 2021 voor al onze woningen gemiddeld het groene energielabel B te behalen.”

Zonnepanelen
De komende vier jaar gaat Mozaïek Wonen wijkgericht aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op zo’n 3.850 woningen, waarvan circa 1.615 eengezinswoningen en circa 2.235 appartementen. Zodra een wijk aan de beurt is, ontvangen huurders daarover een bericht. Om de woningen te voorzien van zonnepanelen is Mozaïek Wonen een samenwerking aangegaan met Sungevity voor de eengezinswoningen en Ecorus voor de appartementen.

Geschikte woningen
Sungevity heeft inmiddels bij 800 eengezinswoningen in de wijken Immergroen en Heesterbuurt in Gouda onderzocht welke woningen voordeel kunnen hebben van zonnepanelen. Daarbij keken ze naar de ligging en dakhelling. Ruim 700 woningen in die wijken zijn geschikt gebleken voor het plaatsen van zonnepanelen. De huurders van deze woningen kregen per brief een aanbod.

Het aanbod voor de huurder
Wanneer de huurder graag zonnepanelen op het dak wil laten plaatsen, investeert Mozaïek Wonen. De woningcorporatie koopt de zonnepanelen en zorgt dat de panelen geplaatst en geïnstalleerd worden. De huurder betaalt vervolgens maandelijks een bedrag voor het gebruik van de panelen. Dit bedrag is lager dan de besparing die wordt gerealiseerd met de zonnepanelen. Zo is de huurder goedkoper uit en bespaart hij of zij op de woonlasten.

Open Dak-dag
Mozaïek Wonen organiseert samen met Sungevity een speciale bijeenkomst in de wijk: een Open Dak-dag. Hier kunnen huurders, die een aanbod hebben gekregen, binnenlopen om bijvoorbeeld met een expert te berekenen hoeveel ze kunnen besparen op hun woonlasten.