Mozaïek Wonen blijft ook in 2016 werken aan betaalbaar wonen

Betaalbaarheid van wonen voor de huurders met de smalle beurs staat bij woningcorporatie  Mozaïek Wonen centraal. Daarom krijgen de huurders met een laag of middeninkomen ook dit jaar weer een lage huurverhoging, variërend tussen 0% en 1,6%. Daar staat tegenover dat Mozaïek Wonen aan de hoge inkomens een hogere huurverhoging vraagt van 3,6%.

Bij de middeninkomens van € 34.678,- tot € 44.360,- maakt Mozaïek Wonen geen gebruik van de mogelijkheid om de huur extra te verhogen. Ze komt deze huurders hiermee tegemoet omdat uit diverse woonlastenonderzoeken blijkt dat het huishoudboekje van deze huurders onder druk staat omdat zij bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van huur- en zorgtoeslag.

Aan huurders met een laag inkomen vraagt Mozaïek Wonen een lagere huur dan ze voor de woning, gezien de kwaliteit en ligging, mag vragen. Mozaïek Wonen vindt het billijk om aan huurders met een hoog inkomen vanaf € 44.360,- een huurprijs te vragen die door de hogere huurverhoging iets meer richting de toegestane huurprijs gaat. Met de extra inkomsten investeert de woningcorporatie in nieu-we betaalbare huurwoningen en energiebesparende maatregelen. Huurders vanaf 65 jaar met een hoog inkomen krijgen niet de hogere huurverhoging maar de lage.

De huurverhoging gaat in per 1 juli 2016. Alle huurders krijgen vóór 1 mei een persoonlijke brief van Mozaïek Wonen met een toelichting op de huurverhoging.