Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat fuseren

​Mozaïek Wonen in Gouda en Stichting De Woonmaat in Moordrecht hebben 20 december hun handtekening gezet onder de fusieovereenkomst. Nu alle partijen, waaronder de gemeenten en huurdersverenigingen, hun goedkeuring hebben verleend, is de fusie per 1 januari 2017 een feit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de overeenkomst getekend door Eugène Kraan (links) , bestuurder van Stichting De Woonmaat en Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen.

Mozaïek Wonen werkt al jaren samen met Stichting De Woonmaat. Uit onderzoek is gebleken dat een fusie van toegevoegde waarde is voor zowel de woningzoekenden en huurders in het werkgebied, als voor beide organisaties. Samen kunnen de woningcorporaties meer betekenen voor de sociale volkshuisvesting in Gouda, Bodegraven en Moordrecht.

Na de fusie ontstaat een efficiëntere organisatie, wat een besparing op de bedrijfskosten oplevert. Deze besparing levert een extra investeringsruimte op van circa 15 miljoen euro. Dit geld wordt onder andere besteed aan het ontwikkelen van het vijftiger jarengebied in Moordrecht  en waar nodig ook aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan woningen. 

Mozaïek Wonen verhuurt na 1 januari 2017, door de toevoeging  van een kleine 800 woningen van Stichting De Woonmaat,  in totaal bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen.