Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat gaan voor fusie

Woningstichting Mozaïek Wonen in Gouda en Stichting De Woonmaat in Moordrecht hebben woensdag 6 juli een handtekening gezet onder een intentieovereenkomst tot fusie. De beide woningcorporaties geven hiermee aan te willen fuseren.

In het afgelopen half jaar bleek uit onderzoek dat een fusie van toegevoegde waarde is voor zowel de woningzoekenden en huurders in het werkgebied, als voor beide organisaties. Na de fusie ontstaat een efficiëntere organisatie, wat een besparing op de bedrijfskosten oplevert. Deze besparing levert een extra investeringsruimte op van circa 15 miljoen euro. Dit geld wordt onder andere besteed aan een sloop/nieuwbouwproject en kwaliteitsverbetering van bestaande woningen. Dit en andere voordelen heeft beide woningcorporaties doen besluiten om de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Het komende half jaar wordt aan de externe partijen (gemeenten, huurdersverenigingen, het ministerie en Waarborgfond Sociale Woningbouw (WSW)) gevraagd om goedkeuring te verlenen aan deze fusie. Gaan zij akkoord, dan is de fusie per 1 januari 2017 een feit.

Mozaïek Wonen verhuurt circa 9.300 verhuureenheden in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht, Stichting De Woonmaat bezit 780 verhuureenheden in Moordrecht. Op dit moment doet Mozaïek Wonen al het beheer voor Stichting De Woonmaat.

Foto vlnr: Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen; Dik Hermans, voorzitter Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen; Hans van der Horst, voorzitter Raad van Toezicht St. De Woonmaat; Eugene Kraan, bestuurder St. De Woonmaat. Er achter staan Jo Krul, teamleider rayon Moordrecht en Elly Smissaert, teamleider strategie en innovatie.