Mozaïek Wonen en Woningstichting Gouderak onderzoeken fusie

Woningstichting Mozaïek Wonen in Gouda en Woningstichting (Wst.) Gouderak hebben vrijdag 6 september 2019 een handtekening gezet onder een intentieovereenkomst tot het onderzoeken van de wenselijkheid en meerwaarde van een fusie.

Wst. Gouderak is met haar kleine organisatie onvoldoende in staat de volkshuisvestelijke opgaven en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving op te pakken. Hierdoor kan ze niet meer garant staan voor de kwaliteit van haar dienstverlening aan haar huurders. Wst. Gouderak heeft daarom medio 2019 Mozaïek Wonen benaderd om fusie te onderzoeken.

Atti Poelstra, directeur-bestuurder a.i. Wst. Gouderak: “Fusie met Mozaïek Wonen is voor Wst. Gouderak een aantrekkelijk perspectief. Zowel door het werkgebied dat aansluit op dat van Gouderak, als ook de slagvaardige en toekomstbestendige organisatie van Mozaïek Wonen.”
Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Voor Mozaïek Wonen is een belangrijke reden voor fusie dat zij continuïteit kan bieden in de dienstverlening aan de huurders van Wst. Gouderak, zonder dat dit ten koste gaat van haar eigen ambities.” 

Uit het komende onderzoek moet blijken wat de volkshuisvestelijke meerwaarde van een eventuele fusie is voor de huurders en woningzoekenden in het werkgebied. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de meerwaarde voor de beide woningcorporaties, de risico’s, de financiële consequenties en de organisatorische gevolgen. De planning is dat in oktober 2019 dit onderzoek is afgerond.

Mozaïek Wonen verhuurt ongeveer 10.000 woningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht, Wst. Gouderak bezit ruim 350 woningen in Gouderak.