Ron de Haas directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda heeft
Ron de Haas vanaf 1 februari 2016 benoemd tot directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen. Vanaf 21 mei 2015 is Ron de Haas al interim directeur-bestuurder bij Mozaïek Wonen. 

Dik Hermans, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De samenwerking met Ron de Haas als interim directeur-bestuurder werd al snel als zeer professioneel en aangenaam ervaren. Dat was voor ons reden om hem te vragen te blijven. We zijn blij dat hij daar positief op heeft gereageerd. Met zijn benoeming is de bestuurlijke continuïteit van Mozaïek Wonen gewaarborgd”. Ron de Haas: “Ik ervaar de samenwerking met de organisatie van Mozaïek Wonen als zeer prettig. Het was voor mij dan ook geen moeilijke stap om als zelfstandig professional een dienstverband aan te gaan”. 

Dik Hermans: “Ron de Haas heeft hart voor de volkshuisvesting en is een echte verbinder van mensen. De Raad van Commissarissen heeft er daarom alle vertrouwen in dat onder leiding van Ron de Haas de in 2013 uitgezette koers die gericht is op goed en betaalbaar wonen, samen met de organisatie, verder wordt doorgezet. Dit in het belang van onze huidige en toekomstige huurders, belanghebbenden en medewerkers”.

Mozaïek Wonen heeft sinds kort een tweehoofdige directie omdat dat beter aansluit bij de gewenste aansturing van de organisatie. Ron de Haas vormt nu samen met adjunct-directeur Henk Brückmann de directie.

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren circa 9.000, voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven en Moordrecht. Mozaïek Wonen zet zich in voor het bieden van goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs en vindt het daarbij belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.