Sloop en nieuwbouw Verzetslaan/Eendrachtsweg

Woningcorporatie Mozaïek Wonen gaat 60 flatwoningen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan in Gouda slopen en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Donderdag 28 september zijn de huurders van deze woningen per brief over dit besluit geïnformeerd. Ook zijn ze uitgenodigd voor een informatieavond op 16 oktober.

Voor de huurders is het slopen van de woningen een ingrijpende gebeurtenis. Iedere huurder moet in ieder geval voor de sloop verhuisd zijn. Bij het zoeken naar een andere woning krijgen de huurders hulp van Mozaïek Wonen. Eind dit jaar kunnen huurders tijdens een gesprek aan huis hun woonwensen doorgeven. Huurders hebben vanaf 1 januari 2018 recht op een verhuiskostenvergoeding.

Nieuwbouw
Het is de verwachting dat Mozaïek Wonen eind 2019 kan starten met de daadwerkelijke sloop van de woningen. Ron de Haas, directeur-bestuurder: “Er komen 45 nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen voor terug: 18 eengezinswoningen en 27 appartementen.” 

Wijkontwikkeling
Onder het motto “Gastvrij Gouda Oost” werkt Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden Holland en de gemeente Gouda sinds 2001 aan de verbetering van de leefbaarheid in Gouda Oost. Al veel woningen zijn rondom de Eendrachtsweg en Verzetslaan gesloopt. Woonpartners Midden-Holland heeft inmiddels in dit deel van de wijk al nieuwe woningen gerealiseerd. Mozaïek Wonen heeft rondom het Olympiadeplein onder andere het appartementengebouw De Tribune gebouwd en de woningen aan de Estafetteflat opgeknapt en levensloopbestendig gemaakt. Aansluitend is door de gemeente ook de buitenruimte rond deze woningen opgehoogd en volledig vernieuwd.