Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen

​Vanaf 1 januari 2017 heeft de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen twee nieuwe leden. De heer drs. L.W.M.M. (Onno) Beljaars is benoemd als lid met het financieel-economisch profiel. Het andere nieuwe lid is de heer drs. G. (Glenn) Eduard MRE. De heer Eduard heeft een commerciële achtergrond op het gebied van projectontwikkeling en de exploitatie van vastgoed.
De heer O. Beljaars (1967) volgt de heer J.H.A. (Jos) Didden RA op die wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn op 31 december 2016 is afgetreden. De heer Beljaars is sinds 2014 directeur Concernzaken bij de Provincie Noord-Holland en was daarvoor directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden.

De heer Beljaars:
“De missie van Mozaïek is het bieden van goede en betaalbare huisvesting aan mensen met een smalle beurs. Ik wil met mijn financiële kennis en expertise en met mijn 25 jaar overheidservaring graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan het op de meest optimale wijze realiseren van deze mooie ambitie”.

De aanleiding voor de benoeming van de heer G. Eduard (1974) tot lid van de Raad van Commissarissen is de fusie tussen Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat per 1 januari 2017. De heer Eduard was tot 1 januari jongstleden lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting De Woonmaat. Vanuit zijn kennis en ervaring als lid van de RvT van De Woonmaat krijgt hij als specifiek aandachtsveld het bewaken van de fusieafspraken vanuit het perspectief van De Woonmaat mee. De heer Eduard is vanaf 2015 directeur bij ABC Capital. Daarvoor was hij als adviseur werkzaam op onder andere het gebied van vastgoed, financieringen, risicobeheersing en bedrijfsovernames.

De heer Eduard:
“Mijn ervaring met woningbeleggingen zet ik buitengewoon graag in voor Mozaïek Wonen. Ik zal vanuit mijn rol de belangen van alle huurders bewaken met een speciale focus op de fusieafspraken".

Met deze benoemingen bestaat de Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen uit zes toezichthouders. De andere vier leden zijn:

  • Dhr. dr. P.C. (Dik) Hermans, voorzitter, profiel zorg
  • Mevrouw drs. I.K.L. (Ingeborg) de Jong MRE, profiel bedrijfsleven
  • Mevrouw G.M.M. (Gabriëlle) van Asseldonk, profiel volkshuisvesting, benoemd op voordracht van de huurders
  • De heer W. (Wim) van der Hoeven, profiel lokale gemeenschap, benoemd op voordracht van de huurders

De Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen bestaat om erop toe te zien dat Mozaïek Wonen goede en betaalbare huisvesting biedt aan mensen – van jong tot zeer oud – met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.