​GGD-Meldpunt Zorg en Overlast

Medewerkers van Mozaïek Wonen constateren bij huurders soms zorgelijke situaties op het gebied van financiën, gezondheid of huiselijk geweld. Omdat Mozaïek Wonen goed wil zorgen voor de huurder die zorg nodig heeft, doen we melding hierover bij het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD.

Medewerkers van het meldpunt doen onderzoek en nemen vrijwel altijd contact op met de persoon of personen waarover zorgen zijn. In sommige situaties verwijzen ze een melding door naar een andere instantie, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Team. Huurders kunnen ook zelf een melding doen als men zich zorgen maakt over een andere bewoner.