​Kwadraad

Huurders van Mozaïek Wonen kunnen gratis gebruik maken van buurtbemiddeling door Kwadraad. Dit is bedoeld voor situaties waarin huurders last hebben van hun buren.

De aanpak van Kwadraad is erop gericht om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de problemen door met elkaar in gesprek te gaan. Zij zorgen ervoor dat dit gesprek op de juiste manier gevoerd wordt. Zo blijven huurders met plezier naast elkaar wonen en ontaardt het niet in een slepende burenruzie.