Over ons

Lees voor
Over 
Ons

Governance

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie, die vraagt om goed bestuur en toezicht. De samenleving moet daarop kunnen vertrouwen.

Mozaïek Wonen houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties. Die is vastgesteld door branchevereniging Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Mozaïek Wonen verantwoordt zich hierover actief.

De wet- en regelgeving, de statuten en reglementen vormen de basis voor het bestuur en het toezicht van Mozaïek Wonen.

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten. U kunt ze afzonderlijk downloaden.

Naleving en handhaving van de code
Governance structuur

Het bestuur
Statuten
Directiereglement
Bestuursreglement
Risicomanagement en interne controle
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling

Raad van Commissarissen
Visie op bestuur en toezicht Mozaïek Wonen
Leden van Raad van Commissarissen
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Auditcommissie
Profielschets
Rooster van aftreden
Jaarverslag RvC

Maatschappelijke verantwoording
Overleg en samenwerken belanghouders

Visitatie 2018
Belanghouders geven Mozaïek Wonen een dikke voldoende! Eind 2018 heeft Mozaïek Wonen zich laten visiteren. Hiermee leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken en ons maatschappelijk presteren. We doen dit eens in de vier jaar.

Het eindrapport van de visitatiecommissie is gereed. Benieuwd naar de uitkomsten en aanbevelingen? Via deze link kunt u het eindrapport lezen. Ook treft u hier de gezamenlijke reactie van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen aan.


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.