Over ons
Lees voor
Over 
Ons
Prestatieafspraken 2024

Samen met de huurdersverenigingen en de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en de Krimpenerwaard heeft Mozaïek Wonen prestatieafspraken gemaakt voor 2024. 

We maken deze afspraken met elkaar, omdat er samenwerking nodig is om alle volkshuisvestelijke doelen te bereiken. We maken afspraken over de inzet over onder andere het bouwen van sociale huurwoningen, de leefbaarheid in de wijken en de verduurzaming van de woningen. In 2024 zet Mozaïek Wonen flink in op het bouwen van woningen en het verduurzamen van de voorraad. Ook kijken we hoe we in de regio gezamenlijk meer in kunnen zetten op het verstevigen en versterken van de netwerken met sociale partners en op het verbeteren van de doorstroming. 
In onderstaande schema’s staat per thema wat de inzet is van de verschillende partijen. 

De prestatieafspraken
Prestatieafspraken Gouda 
Prestatieafspraken Zuidplas 
Prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk
Prestatieafspraken Krimpenerwaard


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.