Koen

Leeftijd: 31 

Functie: Buurtregisseur 

Aantal jaren werkzaam bij Mozaïek Wonen: half jaar 

 

Kun je iets vertellen over je functie? 

“Als buurtregisseur houd je je projectmatig bezig met leefbaarheid. Je bent praktisch bezig met huurders, bijvoorbeeld als je de tuinen aan gaat pakken. Maar soms ben je weer veel meer bezig met gemeente en politie, om plannen te bespreken voor de wijk. Ook ben je bezig met het organiseren van evenementen en het stimuleren van bewonersactiviteiten. Je bent soms ook de spil tussen sociaal beheerders en de opzichters, dus je moet ook binnen verschillende lagen kunnen overleggen.” 

 

Wat maakt je functie leuk? 

“De diversiteit aan werkzaamheden. Ik hou ervan dat ik plannen moet schrijven, multidisciplinair overleg heb, maar dat ik ook veel buiten ben, met huurders in gesprek ga en niet de hele dag achter mijn computer zit. Je bent autonoom in je eigen functie.” 

 

Waarom bij Mozaïek Wonen werken? 

“Als iemand die vanuit de (maatschappelijke) zorg naar de corporatiesector gegaan is, vind ik het tof dat je, je naast sociale vraagstukken bij een woningcorporatie ook bezig houdt met vastgoed. Je bent veel meer overkoepelend bezig. En het voordeel van Mozaïek Wonen is dat het geen heel grote corporatie is, waarbij je snel alle spelers kent en bredere functies hebt.”