Nieuwe voorzitter en lid Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen

9-12-2020

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen heeft een nieuwe voorzitter en een nieuw lid benoemd.

Op 1 januari 2021 start de heer ir. J.G.M.  (Hans) Groenendijk als voorzitter van de RvC van Mozaïek Wonen. Het nieuwe RvC-lid is mevrouw drs. M.W.G. (Miep) van Diggelen. Mevrouw Van Diggelen is, op voordracht van de huurders, per 1 januari 2021 benoemd als lid RvC.

De heer Groenendijk (1959) volgt de heer P.C. (Dik) Hermans op die wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn op 31 december 2020 aftreedt. De heer Groenendijk is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Sinds 2011 is hij bestuurder van Woonzorggroep Samen, een organisatie van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg in de kop van Noord-Holland. Deze functie legt hij op 1 juni 2021 neer.

Mevrouw Van Diggelen (1952)  treedt in de functie van de heer W. (Wim ) van der Hoeven die eveneens wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn aftredend is. Mevrouw Van Diggelen was tot 2019 directeur van het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond.  Mevrouw Van Diggelen is een ervaren directeur en bestuurder. Zij beschikt over veel kennis van de volkshuisvesting en expertise in het behartigen van huurdersbelangen.

Met deze benoemingen bestaat de Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen per 1 januari 2021 uit vijf toezichthouders. De andere drie leden zijn:

  • De heer drs. L.W.M.M. Beljaars (Onno), profiel financieel-economisch;
  • Mevrouw drs. A. (Antoinette) Kemper, profiel vastgoed-bedrijfsleven;
  • Mevrouw drs. Y. (Yolan) Koster-Dreese, profiel volkshuisvesting-sociaal domein, benoemd op voordracht van de huurders.

De Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen bestaat om erop toe te zien dat Mozaïek Wonen een thuis biedt aan mensen – van jong tot zeer oud – met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.