Ontwerp en naam gebouw Spoorzone Jamessingel onthuld

25-5-2021 

En de naam is 'De Koploper'

Er is weer een stap gezet richting de nieuwbouw van het appartementengebouw met 156 sociale huurwoningen aan de Burg. Jamessingel in Gouda. 

Op dinsdag 25 mei heeft wethouder Rogier Tetteroo van gemeente Gouda het bouwbord onthuld met daarop het ontwerp en de naam van het gebouw. De naam wordt 'De Koploper'. Het ontwerp is vorige week al online getoond aan de omwonenden en belangstellenden. Deze nieuwbouw is een onderdeel van het project Spoorzone Gouda.

De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep van kleine één- en tweepersoonshuishoudens die in een stedelijke omgeving wil wonen. Op de begane grond komt er 550 m2 bedrijfsruimte.

Wethouder Rogier Tetteroo: "Gouda heeft meer BETAALBARE woningen nodig zodat iedereen een woning kan vinden. We zetten daarom in op het versnellen van de woningbouw, onder andere ook in de Spoorzone. Hier zijn bouwplekken waar woningbouw mogelijk is, dicht bij de binnenstad en met de perfecte bereikbaarheid van het OV-knooppunt. Het gaat in dit gebied om maximaal 1000 woningen, waarvan TEN MINSTE een derde sociale woningbouw".

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: "Met de realisatie van dit grote aantal sociale huurwoningen komen we tegemoet aan de eveneens grote woningbehoefte. Hier gaan we veel woningzoekenden blij mee maken."

Het ontwerp
Het gebouw is ontworpen door Studio Leon Thier Architectuur/Interieur. Architect Rigobert Nivillac: "Het U-vormige duurzame gebouw biedt met zijn centraal gelegen locatie in de stad Gouda een nieuwe en kwalitatieve manier van stedelijk wonen." In architectuur heeft het gebouw een eigenzinnige identiteit en sluit hiermee goed aan op de diversiteit van markante gebouwen aan de Spoorzone. Met zijn plint geschikt voor maatschappelijke voorzieningen sluit het gebouw goed aan op de overige gebouwen. De binnentuin van het gebouw, boven het overdekte parkeergedeelte, wordt een groene oase binnen de stad.

De Koploper
De naam De Koploper komt uit de wereld van de spoorwegen. De Koploper is de naam van een trein met een verhoogde doorloopkop aan het begin en het einde van het treinstel. Boven in de kop zit de machinist. Daaronder kan je van het ene naar het volgende treinstel lopen, wanneer deze onderling gekoppeld zijn. De eerste treinstellen kwamen in 1977 in dienst. De tussen 1983 en 1994 gebouwde treinen rijden nog dagelijks over het Nederlandse spoorwegnet. Er is voor deze naam gekozen omdat het gebouw naast het spoor komt te staan en omdat het ontwerp van het gebouw een verhoogde kop laat zien. 

Grond aangekocht
Na de onthulling is ook de handtekening gezet onder de overeenkomst voor de aankoop van de grond. Zowel de gemeente Gouda als Mozaïek Wonen zijn blij dat het gelukt is om dit bouwkavel te bestemmen voor sociale woningbouw.

Planning
Op dit moment loopt de aanbesteding. De tweede helft van dit jaar zal gebruikt worden voor de uitwerking van het ontwerp en de aanvraag van de omgevingsvergunnning. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2022 wordt gestart met de bouw. De oplevering vindt waarschijnlijk eind  2023 plaats.  

Interesse in een woning?
Heeft u interesse in een woning? Dan adviseren wij u om u alvast in te schrijven op WoningNet en een profiel aan te maken voor de regio Midden-Holland. Ongeveer drie maanden voor de oplevering van de woningen starten we de verhuur op WoningNet. Houd dus WoningNet goed in de gaten.