Zuidplas en woningcorporaties beloven samenwerking voor Het Vijfde Dorp

3 oktober 2023

De vier woningcorporaties die actief zijn in de gemeente Zuidplas gaan met de gemeente intensief samenwerken bij het realiseren van sociale huurwoningen in het Vijfde Dorp.

De gemeente Zuidplas heeft ambitieuze plannen voor woningbouw met de ontwikkeling van ‘Het Vijfde Dorp’. Om de gemeente te helpen bij het realiseren van de aanzienlijke hoeveelheid sociale huurwoningen, gaan de vier woningcorporaties die actief zijn in de gemeente hierbij intensief samenwerken. Met elkaar én met de gemeente. Om deze samenwerking vast te leggen tekenden de partijen vandaag het ‘Beloftedocument Het Vijfde Dorp’.

Samen investeren
Er is grote vraag naar sociale huurwoningen. Daarom willen de woningcorporaties: Mozaïek Wonen, Woonbron, Woonpartners Midden-Holland en Stedelink flink investeren. Ze spreken in het ‘Beloftedocument Het Vijfde Dorp’ met elkaar af duurzaam betrokken te zijn in alle fases van de ontwikkelingen en daarbij één lijn te trekken. In de beloofde samenwerking past het ook om elkaar te helpen als dat nodig is om de totale opgave die er ligt in te vullen.

Overeenkomst Vijfde Dorp
De regie voor de ontwikkeling van Het Vijfde Dorp ligt bij de gemeente. De woningcorporaties leveren als samenwerkende partners ieder hun bijdrage voor het bouwen van sociale huurwoningen en eventueel middenhuur woningen. In een nog op te stellen overeenkomst Vijfde Dorp spreken de corporaties met de gemeente af dat ze elk een deel van de opgave voor hun rekening nemen, die past bij de corporatie. Hierin zullen alle betrokken partijen overeenstemming zoeken over zaken zoals de doelgroepen, de infrastructuur, de groenvoorziening en over een goede prijs-kwaliteitsverhouding die past bij sociale woningbouw.

Raamovereenkomst prestatieafspraken
Naast de overeenkomst Vijfde Dorp maken in de raamovereenkomst prestatieafspraken de gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties afspraken over de opgaven in alle vijf de dorpen.