Jaren 50 wijk

Projecttype Sloop/Nieuwbouw
Woningtype Appartementen en eengezinswoningen
Aantal In 1e fase: 37 woningen gesloopt,
55 nieuwbouwwoningen
Projectstatus In voorbereiding
Projectnummer PROJ-054
Projectleider Dico Dullemond
Participatie-medewerker Ingrid Valenteyn
Opzichter Bjarne van Mourik
Start bouw Start sloop vermoedelijk eerste kwartaal 2022
Verwachte oplevering Fase 1, medio 2024

Woningcorporatie Mozaïek Wonen en de gemeente Zuidplas slaan de handen ineen om in Moordrecht 175 woningen te vervangen door 184 nieuwe sociale huurwoningen. In het gebied tussen de Sluislaan en de Oost Waalstraat in Moordrecht staan nu 175 sociale huurwoningen uit de jaren 50.  

Voortgang
Op donderdag 13 februari 2020 is de intentieovereenkomst getekend. Op hoofdlijnen zijn de plannen nu duidelijk. Met deze ondertekening is de uitwerking van het plan gestart. Het uitgewerkte stedenbouwkundig plan, gemaakt door BDP,  is in september aan de huidige huurders en omwonenden getoond. In januari 2021 is het stedenbouwkundigplan vastgesteld door de gemeenteraad en wordt nu uitgewerkt tot een bestemmingsplan. Op 7 oktober 2021 is de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente getekend en kunnen alle vergunningen voor het project georganiseerd worden.

Globale planning
In de afgelopen jaren hebben de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen onderzocht welk plan gerealiseerd kan worden. Op hoofdlijnen is nu duidelijk wat er aan aantallen eengezinswoningen en appartementen gebouwd kan worden en hoe het verkeer en het parkeren een plek kan krijgen. Ook is onderzocht hoe we de huidige bewoners tijdelijk of permanent een andere passende woonruimte kunnen aanbieden. Door in fases te bouwen, kan bijvoorbeeld een deel van de huurders uit de oude woningen verhuizen naar de nieuwe woningen.

De werkzaamheden voor de sloop van de woningen in fase 1 zijn gestart. Het ontwerp bestemmingsplan is 9 juni ter inzage ingelegd. De sloop van het casco, muren en vloeren, start waarschijnlijk na 15 juli 2022. Voorjaar 2023 verwachten we te starten met de nieuwbouw.

Website
Op de website van de Jaren 50 wijk vindt u het allerlaatste nieuws.

Op de hoogte. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit nieuwbouwproject? Mail dan uw naam en adres naar info@mozaiekwonen.nl. Dan houden we u op de hoogte. Let op! Dit betekent niet dat u in aanmerking komt voor een woning. U moet nog steeds zelf reageren via WoningNet.