Projecten
Lees voor
Projecten
Wonen aan de Winterdijk

Wonen op de Rietgors betekent wonen in een levendig en betrokken wooncomplex waar iedereen oog heeft voor elkaar en waar bewoners zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving. De huurders onderhouden contact met elkaar en organiseren  naar behoefte zo nu en dan samen bewonersactiviteiten. De nadruk ligt op samen leven en omkijken naar elkaar. 

De huurders vormen samen een woonvereniging zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan het samen leven en het creëren van een levendige bewonersgroep. Dit betekent dat de vereniging zorgt voor een nette recreatie- en wasruimte en ervoor zorgt dat activiteiten worden georganiseerd om de bewoners te verbinden. Tevens zorgt zelfbeheer er voor dat de bewoners zich meer verbonden voelen met  elkaar en met de activiteiten die georganiseerd worden voor de gemeenschap. Denk hierbij aan een activiteitencommissie, tuincommissie of klusteam. Meer informatie hierover hoor je tijdens de selectieprocedure.

De woningen
Er worden studio's / eenkamerwoningen aangeboden voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Er worden tweekamerwoningen aangeboden aan startende jongeren van 23 tot en met 27 jaar. De woningen worden aangeboden op woningnet en huurders worden geselecteerd op basis van hun motivatie. De overige woningen worden gereserveerd voor spoedzoekers en mensen met begeleiding op maat.

Je kunt je aanmelden als reguliere woningenzoekende of als spoedzoeker. Via Woningnet Midden-Holland kan je het woningaanbod als reguliere woningenzoekende in de gaten houden. Als spoedzoeker is er een andere procedure.

Aanmelden als spoedzoeker 
De toewijzing van de woningen aan de Rietgors verloopt net iets anders dan bij andere woningen. Vanwege de specifieke eisen die komen kijken bij het huren, wordt er gebruik gemaakt van een selectieprocedure. U vult het inschrijfformulier in en dan wordt er contact met u opgenomen. Er worden telefonisch een aantal aanvullende vragen gesteld en daarna ontvangt u een brief. Staat er in de brief dat we met u verder gaan? Dan plannen we een kenninsmakingsgesprek in. 

Op dit moment is er een wachtlijst

Wilt u in aanmerking komen voor een woning? Dan kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen. Wanneer er een woning vrijkomt, wordt er contact met u opgenomen. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via onderstaand formulier.

Download het inschrijfformulier

Let op: u moet aan een aantal eisen voldoen om als spoedzoeker geregistreerd te worden. Wanneer u zich aanmeldt volgt er een proces om te bepalen of u in aanmerking komt voor een spoedzoekers-woning.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het woonservicepunt via wonenaandewinterdijk@mozaiekwonen.nl of 0182 – 69 29 69.

Veelgestelde vragen Wonen aan de Winterdijk.pdf

En waar worden die tijdelijke houten woningen op geplaatst? De fundering van de oude basisschool en die stalen frames:Wilt u een keukenkastje of anders voor de keuken bijbestellen? Kijk dan op de website van Kellerkeukens. Daar kunt u zelf bestellen.


In deze lijst leest u waar het verbod voor schotelantennes op woningen van Mozaïek Wonen geldt.

In alle andere gevallen gelden strikte voorwaarden en is toestemming vereist van Mozaïek Wonen. In die gevallen geldt dat een schotel op de juiste plaats en deugdelijk moet worden geplaatst of bevestigd. Hij mag geen schade aan de woning veroorzaken en de schotel moet een flinke storm kunnen doorstaan. Een schotelantenne mag op geen enkele manier overlast aan derden toebrengen: hij mag, bijvoorbeeld, niet de zon of het uitzicht van uw buren (gedeeltelijk) blokkeren. Vandaar dat u voor het plaatsen van een schotelantenne onze toestemming nodig heeft.

Neem voor deskundig advies contact op met één van onze opzichters.

 1. Mozaïek Wonen geeft alleen toestemming voor een schotel met een doorsnede van maximaal 60 centimeter.
 2. Bij voorkeur plaatst u de schotel op een losse voldoende verzwaarde voet op het balkon of in uw tuin. Als voldoende spankabels of zwaarte is aangebracht, mag de (schotel)antenne ook op een standaard van maximaal 1,2 meter worden geplaatst.
 3. De (schotel)antenne mag alleen aan de achterzijde, in de achtertuin of aan een stenen berging van de woning geplaatst of bevestigd worden.
  De (schotel)antenne blijft binnen de balkonruimte of perceelgrens.
 4. De (schotel)antenne mag niet op het dak van het gebouw geplaatst worden of boven het gebouw uitsteken.
 5. Voor de bevestiging van de (schotel)antenne gebruikt u materialen die roestvrij zijn. De (schotel)antenne zelf is ook schoon en roestvrij.
 6. De (schotel)antenne hangt tenminste 50 cm van een hoek of rand in het gevelmetselwerk of de betonconstructie.
 7. Voor doorvoer van de kabel(s) boort u een naar binnen schuin oplopend gat in het steenachtige gevelwerk.
 8. Als beheerder en/of eigenaar bent u aansprakelijk voor alle schade bij omvallen of wegwaaien van de (schotel)antenne.
 9. Als beheerder en/of eigenaar bent u aansprakelijk voor het onderhouden en roestvrij houden van de (schotel)antenne.
 10. Op eerste aanwijzing van Mozaïek Wonen, verwijdert u bij onderhoudswerkzaamheden, binnen vijf werkdagen tijdelijk de (schotel)antenne. Zodra de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn, kunt u de (schotel)antenne weer terugplaatsen. U heeft geen recht op schadeloosstelling als u de (schotel)antenne tijdelijk niet kunt gebruiken.
 11. Bij einde huurovereenkomst verwijdert u de (schotel)antenne en herstelt u eventuele schade aan het gehuurde. Voor het uithakken en vervangen van gebroken of afgebrokkelde stenen schakelt Mozaïek Wonen een bedrijf in. De kosten van deze reparatie zijn voor uw rekening.
 12. Bij einde huurovereenkomst krijgt u geen toestemming om de (schotel)antenne over te laten nemen door de nieuwe huurder.


U kunt toestemming vragen via het onderstaande aanvraagformulier 'schotelantenne'.

Kies een plaats*
Bodegraven
Gouda
Moordrecht
Nieuwerbrug


Uw verzoek om toestemming van Mozaïek Wonen voor het plaatsen van een schotelantenne, wordt behandeld door onze opzichter. Hij controleert vooraf of de beoogde schotel, de bevestigingsplaats, de materialen, et cetera aan daarvoor geldende voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval en gaat u toch tot plaatsing over, dan zal Mozaïek Wonen de schotelantenne verwijderen en de schade herstellen, waarbij alle kosten voor uw rekening zijn. Het is dus erg belangrijk uw voorgenomen schotelplaatsing goed af te stemmen met onze opzichter! Dat geldt temeer omdat hij weet welke aanvullende voorwaarden de gemeente stelt aan het plaatsen van een schotelantenne.

U bent als huurder verantwoordelijk voor alle schade die de schotelantenne veroorzaakt bij omvallen of wegwaaien. Daarom stellen wij als voorwaarde dat u een WA-verzekering afsluit. Bij verhuizing bent u verplicht de schotel te verwijderen en alle (demontage)schade aan de woning te herstellen. Als wij onderhoud aan de woning gaan uitvoeren bent u verplicht de schotel direct te verwijderen zodat ons werk geen vertraging oploopt. 

Spoedzoekers
Heeft u alleen voor uzelf een woonruimte nodig?
(geen inwonende kinderen of meeverhuizende partner/familielid)
Staat u ingeschreven bij WoningNet?
Reageert u op beschikbare passende woningen?
Heeft u een economische / maatschappelijke binding met Gouda
of is Gouda de meest aangewezen woonplaats?
Is er eerder passende woonruimte geweigerd?
Heeft u de urgentiecheck gedaan op https://urgentie.info?
Komt u in aanmerking voor een reguliere urgentie?
Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.